Samarbejde med primærsektor

​​

Hvidovre Hospital indgår i et tæt samarbejde med kommuner og almen praksis omkring sammenhængende patientforløb. Samarbejdet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens lovpligtige sundhedsaftaler med kommunerne.

Med sundhedsaftalerne arbejder Hvidovre Hospital for at fremme og sikre sammenhængende patientforløb både før og efter en indlæggelse.

Samordningsudvalget
Arbejdet med at implementere rammer og konkrete aftaler fra sundhedsaftalerne foregår med udgangspunkt i samordningsudvalget.

I samordningsudvalget mødes Hvidovre Hospitals direktion med direktionsrepræsentanter fra de lokale samarbejdspartnere.

​Kontakt

Spørgsmål i relation til konkrete patientfor​​løb efter indlæggelse på Hvidovre Hospital skal rettes til den udskrivende afdeling.

Tværsektionelt infektionshygiejnisk samarbejde mellem kommunerne og Hvidovre hospital, Planområde Syd, Region Hovedstaden (se dokumentet "Kommissorium" til højre på siden). 
 
Spørgsmål af mere generel karakter skal stilles via den lokale hygiejnenetværksperson i kommunen, som er bindeled til Hvidovre Hospitals mikrobiologiske afdel​ing (se dokumentet "Netværksdeltagere" til højre på siden). ​​

Praksiskonsulent – KMAs samarbejde med​ de praktiserende læger:
Kristian Arendrup, praktiserende læge og praksiskonsulent.
Praksiskonsulentens opgave er at monitorere og forbedre samarbejdet med Københavns praktiserende læger (se dokumentet "Hygiejne i p​raksis" til højre på siden).
Redaktør