​​​​​​​

Overlæge: "Jeg syntes egentlig selv, jeg var ret god til at kommunikere med patienten"

Et klinisk afprøvningsprojekt undersøger, hvordan de sundhedsprofessionelle kan blive endnu bedre til at kommunikere med patienten. 

Vent...

​​

Hvert år udkommer LUP – Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser – og hvert år bliver vi lidt klogere på, hvordan patienterne oplever mødet med hospitalet, behandlingerne, ventetiderne og ikke mindst kommunikationen med de sundhedsprofessionelle.

”Vi kan se, at besvarelserne i LUP peger hen mod, at vi skal have mere fokus på patientinddragelse og information til patienterne,” siger ledende overlæge i Dagkirurgisk Afdeling, Asger Petersen. Det er ikke kun Amager og Hvidovre Hospital, som kan gøre en indsats for at forbedre kommunikationen – det gælder alle hospitaler i regionen.

”Det er en bunden opgave, som bare skal løses – det er jo tanken bag værdibaseret sundhed, at vi sikrer, at patienterne føler sig medinddraget i behandlingen, og at de forstår, hvad vi siger,” siger Asger Petersen, som er projektleder for et klinisk afprøvningsprojekt, som skal undersøge, hvordan vi styrker patientmødet på Amager og Hvidovre Hospital.

Sæt din egen kommunikation under lup

Som anæstesilæge har Asger Petersen haft hundredvis af korte samtaler om bedøvelser med patienter, der skal opereres.

”Jeg syntes egentlig selv, jeg var ret god til at kommunikere med patienten, men da jeg lærte Calgary Cambridge-modellen​ at kende, kunne jeg godt se, at samtalen nok mest lykkedes for mit eget vedkommende,” siger Asger Petersen og henviser til en anerkendt kommunikationsmodel, som også kaldes ”den strukturerede samtale”.

I kommunikationsmodellen lægges der vægt på struktur og relationer. Modellen har inspireret den samtaleramme, som Asger Petersen og resten af projektgruppen arbejder med i det kliniske afprøvningsprojekt:
  • Start med at introducere dig selv
  • Forklar hvad formålet med samtalen er
  • Fortæl hvad dine mål for patientens forløb er
  • ​Spørg hvad patientens mål er
  • Sæt en dagsorden for hvordan resten af samtalen kommer til at forløbe

​​​​Lyt til patienternes forventninger – og bliv klogere​

Det er især i de akutte, korte kontakter, at de sundhedsprofessionelle kan blive endnu bedre til at kommunikere klart og inddrage patienten i behandlingsforløbet, fortæller Asger Petersen om resultaterne fra den seneste LUP:

”Vi kan jo ikke altid forklare patienterne, hvad de fejler, når de kommer ind akut, derfor kan det også være svært at forberede patienterne på deres forløb – men det, vi i stedet kan gøre, er at lave en forventningsafstemning, hvor vi forklarer de overordnede rammer for indlæggelsen,” siger Asger Petersen og pointerer, at de i afprøvningsprojektet ikke kommer til at finde én løsning, der passer til alle afsnit. Målet er i stedet at finde frem til en slags kommunikationsværktøjskasse, som kan være brugbar for mange.

Projektet afprøves på medicinsk afdeling på Glostrup Hospital, hvor medarbejderne bl.a. får undervisning og lommekort med gode råd til samtalen med patienten.


DE NI KLINISKE AFPRØVNINGSPROJEKTER

Det gode patientforløb sætter rammen for ni kliniske afprøvningsprojekter, som undersøger, om nye principper, arbejdsgange, tankegange, rutiner og kulturer kan være med til at gøre opholdet på hospitalet endnu bedre for patienter og deres pårørende.

De hedder kliniske afprøvningsprojekter, fordi de alle skal testes i klinikken af klinikerne. Det er små som store forandringer, som skal give mening for medarbejderne og gøre en forskel for patienterne. Alle afprøvningsprojekter er gennemført med god bistand fra chefkonsulenterne Rikke Hollesen og Arjen Stoop fra PS!Improve, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I marts 2022 vil erfaringerne fra afprøvningerne blive opsamlet i en afrapportering.

Denne artikel er en del af en artikelserie, der kort præsenterer hvert enkelt kliniske afprøvningsprojekt og projektlederen bag.

Læs også:
Flere videokonsultationer i ambulatorierne​​​
Inden for fire timer er planen lagt
Flere faggrupper om hver patient
Der skal være gode grunde til at flytte patienterne
Udskrivningsrapporter behøver ikke at være besværlige at lave
Vi skal behandle abstinenser - ikke afhængighed​
​​

Video: Hvad er rammerne for Fremtidens Hospital?

​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor