​​​​​

Flere faggrupper om hver patient

Endokrinologisk Sengeafsnit 222 afprøver et mere struktureret samarbejde mellem de mange faggrupper, der er med i behandlingen af den komplekse patient. 

Vent...
​I fremtiden er det kun de mest komplekse patienter, der skal indlægges på de medicinske sengeafsnit. Målet er, at op mod 70 procent af alle akut indlagte patienter udskrives direkte fra akutmodtagelsen. 

”Vi forventer derfor, at cirka halvdelen af patienterne i de specialiserede sengeafsnit bliver komplicerede specialepatienter og den anden halvdel ældre medicinske patienter,” siger projektleder og sundhedsfaglig konsulent, Anette Jørgensen. Hun står i spidsen for ét af i alt ni kliniske afprøvningsprojekter​, som alle skal forberede hospitalet på nye arbejdsgange og nye perspektiver på patientforløb.

​​​Tidlig indsats kan være afgørende​

Den ældre medicinske patient har typisk mange konkurrerende, medicinske lidelser, som ofte kræver en tværfaglig indsats. I dag bliver en sådan indsats typisk bestilt, når plejepersonalet bliver opmærksom på en problematik hos patienten, som en anden faggruppe er eksperter i.

Men hvad nu hvis den tværfaglige indsats begynder i det øjeblik, patienten bliver indlagt på sengeafsnittet? Dét skal bl.a. undersøges i det kliniske afprøvningsprojekt.

”Vi tror, at en tidligere tværfaglig indsats kan være med til at forebygge, at patientens tilstand udvikler sig til at blive kompleks og derved reducere plejebehovet. Det giver samtidig et håb for forbedrede patientforløb og forebyggelse af genindlæggelser”. siger Anette Jørgensen.

Styrket samarbejde styrker patientforløbet

I testperioden mødes ergo - og fysioterapeuter, diætister, farmakonomer og farmaceuter, plejepersonale og læger hver dag til tværfaglige konferencer. Ét af målene i testperioden er at finde en struktur for møderne, så alle fagligheder bidrager med deres kompetencer. 

Simulationstræning er en anden indsats, som skal afprøves. Her er fokus på det tværfaglige samarbejde omkring den ældre delirøse patient, og den synergi, det skaber, når de forskellige faggrupper arbejder sammen.

”Vi forventer, at det kan være med til at styrke patientforløbene ved at øge kvaliteten og patientsikkerheden og samtidig bidrage til et godt arbejdsmiljø med et større kollegialt netværk på tværs af afsnit og faglighed,” siger Anette Jørgensen. Hun håber, at den mere strukturerede tilgang til interventionerne og kendskabet til hinandens fagligheder​ kan gøre opgaven mere spændende og mindre plejetung for plejepersonalet.  

​​
Om "Fremtidens specialiserede sengeafsnit"

Endokrinologisk Sengeafsnit 222 er pilotafsnit i det kliniske afprøvningsprojekt ”Fremtidens specialiserede sengeafsnit”. I perioden fra d. 8. november og fire uger frem vil alle nyindlagte patienter blive screenet og vurderet af et tværfagligt team bestående af plejepersonale, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, farmakonomer og farmaceuter​. Målet med projektet er at undersøge, om en tidlig tværfaglig indsats kan øge trivslen på arbejdspladsen og gøre indlæggelsesforløbet bedre for både patient og medarbejdere. DE NI KLINISKE AFPRØVNINGSPROJEKTER
Det gode patientforløb sætter rammen for ni kliniske afprøvningsprojekter, som undersøger, om nye principper, arbejdsgange, tankegange, rutiner og kulturer kan være med til at gøre opholdet på hospitalet endnu bedre for patienter og deres pårørende.

De hedder kliniske afprøvningsprojekter, fordi de alle skal testes i klinikken af klinikerne. Det er små som store forandringer, som skal give mening for medarbejderne og gøre en forskel for patienterne. Alle afprøvningsprojekter er gennemført med god bistand fra chefkonsulenterne Rikke Hollesen og Arjen Stoop fra PS!Improve, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I marts 2022 vil erfaringerne fra afprøvningerne blive opsamlet i en afrapportering.

Denne artikel er en del af en artikelserie, der kort præsenterer hvert enkelt kliniske afprøvningsprojekt og projektlederen bag.

Læs også:
Flere videokonsultationer i ambulatorierne
Inden for fire timer er planen lagt​
Der skal være gode grunde til at flytte patienterne​
Udskrivningsrapporter behøver ikke at være besværlige at lave​
Vi skal behandle abstinenser - ikke afhængighed
Overlæge: "Jeg syntes egentlig selv, at jeg var ret god til at kommunikere med patienten"​​​


Video: Hvad er rammerne for fremtidens hospital?

​​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor