​​​​​

Inden for fire timer er planen lagt

​​​Patienter, der ankommer til den kommende fælles akutmodtagelse (FAM), skal hurtigere have lagt en behandlingsplan, og det får betydning for en række arbejdsgange på tværs af specialer.​

Vent...

​Hvordan får vi et patientforløb i akutmodtagelsen til at passe ind i en fire-timers plan? Det spørgsmål vil Imran Parvaiz, speciallæge i akutmedicin, forsøge at finde svar på i den kommende tid, hvor han som projektleder står i spidsen for ét af ni kliniske afprøvningsprojekter​, der skal optimere patientforløb og arbejdsgange i den kommende fælles akutmodtagelse. 

”Vi har først og fremmest undersøgt, hvilke udfordringer, der kunne være i et sådan forløb, som kunne have indvirkning på tidsforbruget. Fra bestilling af blodprøver, beslutning om og bestilling af CT-scanning, transport med portør, analyse af CT-scanning og konference mellem radiolog og henvisende læge,” fortæller Imran Parvaiz om fremgangsmåden.  

Hvidovre Hospitals akutmodtagelse får ikke bare nye lokaler. Den kommer også til at være et sted, hvor specialer fra hele huset samles, så akutte patienter kan få den bedste behandling hurtigst muligt - hele døgnet rundt. Derfor omtales den nye akutmodtagelse som en fælles akutmodtagelse, hvor arbejdsgange og patientforløb bliver skruet sammen på en ny og anderledes måde.​​

​​Speciallægen kommer i front

En måde at effektivisere patientforløbene på er ved at sætte speciallægen i front. Men det i sig selv kan give udfordringer:

”For tiden har vi lægemangel i Danmark – og især mangel på speciallæger. Så vi er nødt til at tilpasse visionen til virkeligheden og sige, at en patient skal være set af eller konfereret med en speciallæge,” siger Imran Parvaiz, som understreger, at en yngre læge aldrig vil stå alene, og at der altid vil være en speciallæge klar til at rådgive sin yngre kollega.

Selvom indflytningen i den nye bygning fortsat ligger lidt ude i fremtiden, er forberedelserne allerede gået i gang:
”Vi forsøger at lave organiseringen i akutmodtagelsen om allerede nu, så den passer til de nye forhold. Vi tester, evaluerer og justerer løbende alle elementer i udvalgte patientforløb,” forklarer Imran Parvaiz om processen, der munder ud i en afrapportering i marts 2022. Projektgruppens tværfaglige læringsteam består desuden af en række undergrupper, som hver især arbejder med forskellige tiltag i patientforløbene.​

Høj kvalitet døgnet rundt

Visionen for FAM er at sikre høj kvalitet i behandlingen på alle tidspunkter af døgnet, og derfor vil der i FAM være en speciallæge i vagt hele døgnet rundt alle ugens dage. Derudover vil der være en ortopædkirurg (mellemvagt), en mave-tarmkirurg (mellemvagt eller bagvagt) og en flowmaster til stede hele døgnet. 

Målet i FAM er, at alle akutte patienter vurderes af en speciallæge inden for 30 minutter, og at der er lavet en plan for, hvad der skal ske med patienten indenfor fire timer. Tiden starter, når patienten henvender sig i skranken i Akutmodtagelsen og registreres i Sundhedsplatformen (såkaldt indlæggelsestidspunkt).

Herefter skal det første lægenotat være registreret inden for 30 minutter, og beslutningen om patientens videre forløb registreres inden for fire timer.​DE NI KLINISKE AFPRØVNINGSPROJEKTER


​Det gode patientforløb sætter rammen for ni kliniske afprøvningsprojekter, som undersøger, om nye principper, arbejdsgange, tankegange, rutiner og kulturer kan være med til at gøre opholdet på hospitalet endnu bedre for patienter og deres pårørende. 

De hedder kliniske afprøvningsprojekter, fordi de alle skal testes i klinikken af klinikerne. Det er små som store forandringer, som skal give mening for medarbejderne og gøre en forskel for patienterne. Alle afprøvningsprojekter er gennemført med god bistand fra chefkonsulenterne Rikke Hollesen og Arjen Stoop fra PS!Improve, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I marts 2022 vil erfaringerne fra afprøvningerne blive opsamlet i en afrapportering. Denne artikel er en del af en artikelserie, der kort præsenterer hvert enkelt kliniske afprøvningsprojekt og projektlederen bag.​​

​​​​​​Læs også: 

​Flere videokonsultationer i ambulatorierne
Flere faggrupper om hver patient
Der skal være gode grunde til at flytte patienterne​
Udskrivningsrapporter behøver ikke at være besværlige at lave​
Vi skal behandle abstinenser - ikke afhængighed
Overlæge: "Jeg syntes egentlig selv, at jeg var ret god til at kommunikere med patienten"​

​​

Video: Hvad er rammerne for fremtidens hospital?​​​​​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor