Udskrivelse

For at skabe et sammenhængende forløb tilbyder vi efter udskrivelsen alle familier at etablere kontakt og videregive information til egen praktiserende læge og sundhedsplejerske.

Hvis I giver samtykke til det, sender vi information om jeres barns indlæggelse og behandling til jeres egen læge 24 timer efter udskrivelsen. I samarbejde med jer kontakter vi også sundhedsplejersken i jeres hjemkommune og deler viden om indlæggelsesforløbet.

Hvis I ønsker adgang til jeres barns journal i Sundhedsplatformen, skal I henvende jer til personalet eller oprette en profil på www.sundhedsvejen.dk.

Udskrivelsessamtale

Familier, som har haft en længerevarende indlæggelse eller et kompliceret forløb, bliver tilbudt en udskrivelsessamtale. Ved udskrivelsessamtalen deltager en læge, en af jeres kontaktsygeplejersker og den sundhedsplejerske, som skal besøge jeres familie, når I kommer hjem.

Formålet med udskrivelsessamtalen er at sikre en god og tryg overgang fra jeres indlæggelse til hjemmet. Vi gennemgår jeres indlæggelse, og I har mulighed for at stille spørgsmål og få afklaring på eventuelle bekymringer.


 Pjecer om udskrivelse


Redaktør