Hverdagen i Neonatalafsnittet

​Som forældre er I de vigtigste personer i jeres barns liv. Vi ønsker at invitere jer til et partnerskab med personalet, som er præget af åbenhed, tillid og respekt. Jeres omsorg for barnet er meget betydningsfuldt, og vi tilstræber, at I involveres og medinddrages i plejen af jeres barn mest muligt.​

Vi lægger vægt på kontinuitet i behandling og pleje af jeres barn. I vil derfor blive tilknyttet en behandlingsansvarlig læge og et team af sygeplejersker. Det er fortrinsvist dette kontaktteam, som er omkring jeres familie.

Vi planlægger dagene sammen med jer, og guider og vejleder jer undervejs i plejen af jeres barn, så I styrkes til selvstændigt at kunne varetage pleje og ernæring af jeres barn, men altid med den støtte I har behov for. Blodprøvetagning foretages ud fra en behandlingsmæssig prioritering og udføres i tæt samarbejde med hospitalets bioanalytikere.

Vi holder løbende familiesamtaler med jer for at afstemme forventninger og ønsker til jeres forløb, og for at dele viden og forudsætninger for lige netop jeres situation.

Emnegrupper

Hver mandag og onsdag holder vi emnegrupper for alle forældre. Læs mere om emnegrupperne her.

Redaktør