Hverdagen i Neonatalafsnittet

​Som forældre er I de vigtigste personer i jeres barns liv. Vi ønsker at invitere jer til et partnerskab med personalet om plejen af jeres barn. Jeres omsorg for barnet er meget betydningsfuldt, og vi tilstræber, at I involveres og medinddrages i plejen af jeres barn mest muligt.​

Hverdagen i Neonatalafsnittet

Vi lægger vægt på sammenhæng i behandling og pleje af jeres barn. I vil derfor blive tilknyttet en behandlingsansvarlig læge og et team af sygeplejersker med en forløbsansvarlig sygeplejerske. Det er især dette kontaktteam, som er omkring jeres familie.

Vi planlægger dagene sammen med jer og guider og vejleder jer undervejs i plejen af jeres barn, så I styrkes til selvstændigt at kunne varetage pleje og ernæring af jeres barn.

Vi holder løbende familiesamtaler med jer for at afstemme forventninger og ønsker til jeres forløb og for at dele viden og forudsætninger for lige netop jeres situation.

Vi ser frem til at samarbejde med jer om pleje og behandling af jeres barn i en særlig periode af jeres liv.

Emnegrupper

Hver mandag og onsdag holder vi emnegrupper for alle forældre.

Læs mere om emnegrupperne her

Pleje og behandlingsform                                              

På Neonatalafsnittet bruger vi en internationalt anerkendt pleje og behandlingsform, som hedder Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP).

NIDCAP-programmet tager udgangspunkt i barnets modenhed og anerkender forældrene som de vigtigste omsorgsgivere for deres barn.
Programmet støtter barnet i at håndtere de udfordrende plejehandlinger og det intensive miljø på Neonatalafsnittet. Formålet er at give barnet optimale betingelser for at modnes færdig og tage på i vægt. 

Ernæring til jeres nyfødte barn

De fleste børn vil under indlæggelsen få lagt en sonde og få ernæringen den vej. Hvis I ønsker at amme jeres barn eller give modermælk på flaske, anbefaler vi at starte udmalkning senest 6 timer eller hurtigst muligt efter fødslen og derefter hver 3. time ca. 8 gange i døgnet.

Jeres barn har stor glæde af, at I som forældre er omkring barnet under måltidet og senere at det er jer, der giver maden på sonden. Barnet vil altid registrere, når det får mad. I kan imøde kommebarnets behov ved enten at have hud-mod-hud kontakt eller ved at holde om barnet. Det er en naturlig del af et forældreskab at give mad.

Hvad enten I ønsker, at jeres barn skal ammes eller have flaske, vil I få vejledning og støtte til amme- eller flaskeetablering.


Hud-mod-hud-kontakt

Hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres forældre har været anvendt i Danmark siden 1980’erne for at styrke tilknytningen mellem forældre og barn. I Neonatalafsnittet har vi stor erfaring med anvendelse af denne metode, lige fra barnet bliver født til familiens udskrivelse.
                   
Vi anbefaler, at barnet så hurtigt som muligt efter fødslen tilbydes hud-mod-hud-kontakt, og at barnet i hele indlæggelsesforløbet får så meget hud-mod-hud som muligt fordelt på døgnet. Søskende og pårørende kan inddrages i hud mod hud-kontakten efter ønske fra forældrene, eller hvis forældrene ikke har mulighed for at være til stede på afdelingen.
Hud-mod-hud-kontakten kan reducere børnenes oplevelse af ubehag, smerte og stress ved blodprøvetagning og andre udfordrende behandlingstiltag.

Vores velkomstpjecer


Redaktør