Tidligt hjemmeophold

​Den sidste del af indlæggelsen har I mulighed for at tilbringe på et tidligt hjemmeophold (THO) fra Neonatalafsnittet. 

Et tidligt hjemmeophold er et tilbud til jer som forældre sidst i indlæggelsesforløbet. Ved et tidligt hjemmeophold passer I selv jeres barn derhjemme i vante omgivelser. Jeres kontaktsygeplejersker vejleder jer i at varetage den daglige omsorg for jeres barn, inden I skal hjem. Det indebærer at give sondemad og etablere amning eller flaskegivning. I bliver fulgt tæt og får besøg i hjemmet.

Forudsætninger for at komme på tidligt hjemmeophold

For at barnet kan komme på tidligt hjemmeophold, kræver det:

  • At barnet er født for tidligt eller har været indlagt på Neonatalafsnittet
  • At I er interesserede i at få barnet hjem på tidligt hjemmeophold
  • At barnets mor forstår, taler og læser dansk eller engelsk
  • At I bor i afdelingens optageområde
  • At barnet fortsat har behov for supplerende sondemad
  • At I kan give barnet mælk på sonde og eventuelt selv nedlægge sonden
  • At I selvstændigt kan observere og passe barnet
  • At I har anskaffet relevant babyudstyr (autostol med udgangspunkt i barnets vægt og længde samt elektrisk malkemaskine)


 Pjecer om tidligt hjemmeophold


Redaktør