Tidligt hjemmeophold (THO)

THO er et tilbud om tidlig udskrivelse med hjemmebesøg fra Neonatalafsnittet. Læs her om forløbet og forudsætningerne for at komme hjem.


Om Tidligt hjemmeophold (THO)

Tidligt hjemmeophold (THO) er et familiecentreret tilbud om tidlig udskrivelse med hjemmebesøg fra neonatalafsnittet. Tilbuddet er til jer, der har fået et for tidligt født barn eller et barn med særlige behov.
Ved et tidligt hjemmeophold passer I selv jeres barn hjemme i vante omgivelser. I bliver fulgt tæt og tilbydes 2 hjemmebesøg om ugen.

I forbindelse med for tidlig fødsel forlænges barselsperioden med det antal dage, som barnet er indlagt i Neonatalafsnittet. Far har mulighed for at være medindlagt på paragraf 26 under indlæggelsen.

Vi har på Hvidovre Hospitals Neonatalafsnit siden 2005 haft en veldrevet THO-ordning med ca. 130 børn hjemme om året. Der er et fast team tilknyttet ordningen med en koordinator og tre erfarne sygeplejersker, som udover THO også arbejder i afsnittet. 

THO-teamet arbejder tæt sammen med afsnittets læger, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeut samt sundhedsplejersker i kommunerne m.fl.

Barnets kriterier for at starte et THO-forløb

For at barnet kan starte i et THO-forløb, kræver det at barnet: 
 • Er 34 uger eller mere
 • Kan holde varmen
 • Har behov for sondemad og monitorering af vækst
 • Er færdigbehandlet vejrtrækningsmæssigt
THO tilbydes også til børn med behov for lysbehandling af gulsot og børn der forsat har behov for langvarig iltbehandling efter termin.

Hvordan fungerer tidligt hjemmeophold?

I bliver fulgt tæt af 1-2 THO-sygeplejersker, som besøger jer 2 gange om ugen. Ved tvivlsspørgsmål, som ikke kan vente til jeres THO-sygeplejerske kommer, kan I henvende jer til THO-kontoret på telefon 38 62 31 03 mellem kl.8.00-15.30 og aften samt nat ringe til neonatalafsnittet på telefon 38 62 33 10.

Forudsætninger for at komme på tidligt hjemmeophold

 • At barnet har været indlagt på Neonatalafsnittet
 • At I er interesserede i at få barnet hjem på THO
 • At der altid er en forælder omkring barnet, der kan tale og forstå dansk eller engelsk
 • At I bor i afdelingens optageområde
 • At I kan give barnet sondemad og eventuelt selv kan nedlægge en sonde
 • At I selvstændigt kan observere og passe barnet
 • At I har gennemgået afdelingens THO-forberedende samtaler
 • At I har anskaffet relevant babyudstyr (autostol med udgangspunkt i barnets vægt og længde samt elektrisk malkemaskine)

Sådan forløber et tidligt hjemmeophold

 1. I introduceres til THO via sygeplejersker til familiesamtaler, emnegrupper og en pjece  
 2. Hvis I er interesseret i THO, drøftes det til stuegang med jeres kontaktlæge,  som undersøger og faglig vurderer, om jeres barn er klar til THO
 3. En af THO-sygeplejerskerne står for at forberede jer med: 
  • En THO-samtale med vidensdeling om forløbet i hjemmet, om stimulation og pleje af barnet mm.
  • Forebyggelse af sygdom og sygdomstegn samt et førstehjælpskursus
  • E-læringsprogram om sondenedlæggelse og I tilbydes at lære at lægge en sonde
 4. Når I går hjem, får I en aftalebog med telefonnumre og tidspunkter for besøg, plejeartikler (Vitaminer, sprøjter, flasker og bleer mm.) og jeres mælk, samt evt. ekstra mælk
 5. I får 2 besøg om ugen af 1-2 THO-sygeplejersker
 6. Jeres barn afsluttes fra THO og overgår til sundhedsplejen, når jeres barn kan spise hele sit ernæringsbehov ved bryst eller flaske, tager tilfredsstillende på i vægt, og I føler jer trygge.
 7. Dette foregår ved en samtale med THO-sygeplejersken og jeres sundhedsplejerske i hjemmet.
 8. I tilbydes en opfølgende ambulant kontrol ved den THO-sygeplejerske, der primært har fulgt jer, når jeres barn er 6 uger over termin.

THO-personale

Klinisk sygeplejespecialist og THO-koordinator med fagligt ansvar for THO-ordningen

Mette Petersen

THO- Sygeplejersker

Mie Offorbuzor
Kristin Rønning
Renathe Zimmermann

 Pjecer om tidligt hjemmeophold
Redaktør