Tidligt hjemmeophold

​Den sidste del af indlæggelsen har I mulighed for at tilbringe på et tidligt hjemmeophold (THO) fra Neonatalafsnittet. 

Om Tidligt Hjemme Ophold (THO)

Tidligt hjemmeophold (THO) er et familiecentreret tilbud til jer, der har fået et for tidligt født barn eller et barn med særlige behov. Ved et tidligt hjemmeophold passer I selv jeres barn hjemme i vante omgivelser. I bliver fulgt tæt og får besøg i hjemmet – og I kan ringe til afdelingen 24/7.
 
Vi har på Hvidovre Hospitals Neonatalafsnit siden 2005 haft en veldrevet THO-ordning med ca. 130 børn hjemme om året. Der er et fast team tilknyttet ordningen med en koordinator og tre erfarne sygeplejersker, som udover THO også arbejder i afsnittet. 

THO-teamet arbejder tæt sammen med afsnittets læger, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeut samt sundhedsplejersker i kommunerne m.fl.

Barnets kriterier for at starte et THO-forløb

For at barnet kan starte i et THO-forløb, kræver det at barnet: 
 • Er 34 uger eller mere
 • Kan holde varmen
 • Har behov for sondemad og monitorering af vækst
 • Er færdigbehandlet vejrtrækningsmæssigt
THO tilbydes også til børn med behov for lysbehandling af gulsot og børn der forsat har behov for langvarig iltbehandling efter termin.

Hvordan fungerer tidligt hjemmeophold?

I bliver fulgt tæt af 1-2 THO-sygeplejersker, som besøger jer 2 gange om ugen. I kan altid kontakte afdelingen ved behov 24-7. Barnet er fortsat indlagt, indtil sonden kan fjernes, og I får fortsat besøg, indtil barnet kan ernære sig selv og har vægtøgning. 

THO afsluttes med en udskrivningssamtale med jeres kommunale sundhedsplejerske og THO-sygeplejerske.

Forudsætninger for at komme på tidligt hjemmeophold

 • At barnet har været indlagt på Neonatalafsnittet
 • At I er interesserede i at få barnet hjem på THO
 • At der altid er en forælder omkring barnet, der kan tale og forstå dansk eller engelsk
 • At I bor i afdelingens optageområde
 • At I kan give barnet sondemad og eventuelt selv kan nedlægge en sonde
 • At I selvstændigt kan observere og passe barnet
 • At I har gennemgået afdelingens THO-forberedende samtaler
 • At I har anskaffet relevant babyudstyr (autostol med udgangspunkt i barnets vægt og længde samt elektrisk malkemaskine)

Sådan forløber et tidligt hjemmeophold

 1. I introduceres til THO via sygeplejersker til familiesamtaler, emnegrupper og en pjece  
 2. Hvis I er interesserede i THO, godkendes barnet af sin kontaktlæge
 3. En af THO-sygeplejerskerne står for at forberede jer med:
  • En THO-samtale med vidensdeling om forløbet i hjemmet, om stimulation og pleje af barnet mm.
  • Forebyggelse af sygdom og sygdomstegn samt et førstehjælpskursus
  • E-læringsprogram om sondenedlæggelse og I tilbydes at lære at lægge en sonde
 4. I kan komme hjem, når barnet er færdigmodnet (fri for overvågningsudstyr og i stand til at holde sin temperatur), og I føler jer trygge ved at forlade afdelingen
 5. Når I går hjem, får I en aftalebog med telefonnumre og tidspunkter for besøg, plejeartikler (Vitaminer, sprøjter, flasker og bleer mm.) og jeres mælk, samt evt. ekstra mælk
 6. I får 2 besøg om ugen af 1-2 THO-sygeplejersker
 7. Når barnet er tæt på at kunne undvære sonden, vil jeres kommunale sundhedsplejerske deltage i en udskrivelsessamtale i hjemmet
 8. Barnet udskrives, når sonden fjernes og afsluttes fra THO, når barnet tager på ved fuld amning eller flaskegivning
 9. 6 uger efter termin inviteres I til en opfølgende THO-samtale ved den THO-sygeplejerske, der primært har fulgt jer.

THO-personale

Klinisk sygeplejespecialist og THO-koordinator med fagligt ansvar for THO-ordningen

Mette Petersen

THO- Sygeplejersker

Mie Offorbuzor
Kristin Rønning
Renathe Zimmermann

 Pjecer om tidligt hjemmeophold
Redaktør