Tidligt hjemmeophold

Information til forældre om Tidligt Hjemmeophold

THO er et tilbud om tidlig udskrivelse med hjemmebesøg fra Neonatalafsnittet. Læs her om forløbet og forudsætningerne for at komme hjem.

Sidst i indlæggelsesforløbet er jeres barn stadig lille, men ellers raskt. Barnet er endnu ikke modent til at dække hele sit behov for mad ved bryst eller ved flaske, og derfor har barnet behov for at få suppleret måltiderne med sondemad.

Denne del af indlæggelsen kan I tilbringe enten på Neonatalafsnittet eller I kan vælge at blive udskrevet og få ambulante besøg i hjemmet.

Ved et tidligt hjemmeophold passer I selv jeres barn derhjemme i jeres vante omgivelser. Jeres kontaktsygeplejersker og THO-sygeplejerske, som er en sygeplejerske fra afdelingen med lang erfaring, vejleder jer i at varetage den daglige omsorg for jeres barn, inden I skal hjem. Det indebærer at give sondemad og etablere amning eller flaskegivning. I bliver fulgt tæt og får besøg derhjemme af en THO-sygeplejerske to gange om ugen.

I forbindelse med for tidlig fødsel forlænges barselsperioden med det antal dage barnet er indlagt i Neonatalafsnittet. Far har mulighed for at være medindlagt på paragraf 26 under indlæggelsen.

Billedet viser et spædbarn på sin mors bryst.

Længere nede og på afsnittets hjemmeside kan I læse mere om forløbet for en familie på tidligt hjemmeophold.

Forudsætninger

For at barnet kan komme på tidligt hjemmeophold, kræver det:

  • At barnet er født for tidligt eller har været indlagt på Neonatalafsnittet.
  • At I er interesseret i at få barnet hjem på tidligt hjemmeophold.
  • At barnets mor forstår, taler og læser dansk eller engelsk.
  • At I bor i afdelingens optageområde.
  • At barnet fortsat har behov for supplerende sondemad.
  • At I kan give barnet mælk på sonde og eventuelt selv nedlægge sonden.
  • At I selvstændigt kan observere og passe barnet.
  • At I har anskaffet relevant babyudstyr (autostol med udgangspunkt i barnets vægt og længde samt elektrisk malkemaskine).

THO tilbydes også til børn med behov for lysbehandling af gulsot og børn, der forsat har behov for langvarig iltbehandling efter termin.

THO-ordningen er en integreret del af Neonatalafsnittet og organiseres af et team bestående af en overlæge, en THO-koordinator og 3 THO-sygeplejersker.

Hvis I er interesseret i at få jeres barn på tidligt hjemmeophold eller gerne vil have flere oplysninger om tilbuddet, er I velkomne til at kontakte jeres kontaktsygeplejerske, behandlingsansvarlig læge eller en fra THO-teamet.

Sådan forløber et tidligt hjemmeophold

Hvis I er interesseret i at komme på tidligt hjemmeophold, og jeres barn er vurderet klar til det, begynder vi forberedelserne.

Jeres barn udskrives dermed fra Neonatalafsnittet, når det er ude af medicinsk behandling, er kommet af med den elektroniske overvågning, når vi skønner at barnet vil kunne holde varmen derhjemme, og I føler jer klar til at tage barnet med hjem.

Forberedelse

Før et tidligt hjemmeophold tilbyder vi begge forældre følgende forberedelse:

Deltagelse i emnegrupper/ forældreundervisning hver mandag og onsdag kl. 13.30 - 14.30.

THO-samtale, hvor det skriftlige materiale uddybes nærmere.

Undervisning i forebyggelse af sygdom, sygdomstegn og i førstehjælp med hjertelungeredning.

E-learning program om sondenedlæggelse. Vi anbefaler desuden bedsteforældre og andre pårørende at deltage i en emnegruppe den første mandag hver måned kl. 16.00 - 17.30.

Pleje

I får vejledning i, hvordan I skal observere og passe barnet derhjemme, og I vil få plejeartikler som fx bleer, vitaminer m.m. med fra Neonatalafsnittet.

Sondemad

I lærer at give sondemad. Hvis I er interesseret i selv at kunne lægge sonden, lærer vi jer det.

Besøg af sygeplejersken

I bliver tilknyttet 3 THO-sygeplejersker fra Neonatalafsnittet. Under besøget vejleder sygeplejersken jer i en direkte ernæringssituation, og sammen udarbejder I en ernæringsplan. Sygeplejersken undersøger og vejer også jeres barn.

Information

Ved tvivlsspørgsmål, som ikke kan vente til THO-sygeplejersken kommer, kan I henvende jer til THO-kontoret på telefon 38 62 31 03 mellem kl. 08.00 - 15.30 og derudover på telefon på 38 62 33 10 til sygeplejerskerne på Neonatalafsnittet.

Afslutning

Jeres barn afsluttes fra THO og overgår til sundhedsplejen, når jeres barn kan spise hele sit behov ved bryst eller på flaske, tager tilfredsstillende på i vægt, og I føler jer trygge. Dette foregår ved en samtale med sundhedsplejersken i hjemmet.

For yderligere information om tidligt hjemmeophold, se vores hjemmeside eller scan QR-koden:

https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/neonatalafsnittet/Sider/Neonatalafsnittet.aspx
Redaktør