Overflytning

​Nogle familier overflyttes til os fra andre hospitaler. Vi ved, at der kan være udfordringer forbundet med dette, da det kan tage tid at vænne sig til nye rutiner, nye ansigter og måske en anderledes tilgang til jer og jeres barn, end I har været vant til.

Vi vil meget gerne hjælpe jer med at finde jer til rette på vores afsnit og imødekomme de behov I måtte have i forbindelse med overflytning.

Overflytning til andet hospital

Omvendt kan overflytning også ske fra vores afdeling til andre hospitaler/afdelinger. Overflytning kan eksempelvis være til jeres lokalhospital, til en anden børneafdeling eller hvis dit barn kræver behandling af mere intensiv karakter.

Redaktør