Overflytning

Nogle familier overflyttes til os fra andre hospitaler. Vi ved, at det kan være en udfordring at vænne sig til nye rutiner, nye ansigter og måske en anderledes tilgang til jeres barn, end I har været vant til.

Foto af babylancen klar til afgang

Overflytning til Neonatalafsnittet på Hvidovre Hospital

Vi vil meget gerne hjælpe jer med at finde jer til rette på vores afsnit og imødekomme de behov I måtte have i forbindelse med overflytning.

Læs mere i vores velkomstpjece og pjecen om overflytning til os. 

Overflytning til andet hospital

Omvendt kan overflytning også ske fra vores afdeling til andre hospitaler/afdelinger. Overflytning kan eksempelvis være til jeres lokalhospital, til en anden børneafdeling eller hvis dit barn kræver behandling af mere intensiv karakter.

Redaktør