Tilbud til forældre og pårørende

Hver mandag og onsdag holder vi emnegrupper i afdelingens opholdsstue for alle familiemedlemmer til indlagte børn. I emnegrupperne vidensdeler vi, og I får vejledning i forskellige emner om børn og deres udvikling.

​​​

Emnegruppe for forældre​

Hver mandag og onsdag holder vi emnegrupper i afdelingens opholdsstue for alle familier til indlagte børn. Det er afsnittets kliniske sygeplejespecialist, der står for at afholde emnegrupperne.  

I emnegrupperne bliver der vidensdelt om forskellige emner om jeres barn og dets udvikling. Derudover er det et forum, hvor der er rig mulighed for at møde andre forældre i lignende situationer og udveksle erfaringer.

Emnegrupperne omhandler følgende seks temaer:

Tidspunkt

M​andag og onsdag kl. 13.30-14.30 i opholdsstuen.

Emnegruppe for pårørende

Denne emnegruppe er for bedsteforældre og andre pårørende og afholdes af afsnittets kliniske sygeplejespecialist. Det er et forum, hvor der er plads til vejledning, di​alog og spørgsmål for at opnå en større forståelse for den situation, som de nybagte forældre står i.

Tidspunkt

Første mandag i hver måned kl. 16-17.30 i opholdsstuen.

 Læs mere hos Videnscenter for Tidligt Fødte Børn


Læs mere på Videnscenter for Tidligt Fødte Børns hjemmeside 

Herfra formidler faglige eksperter evidensbaseret/ forskningsbaseret viden om tidligt fødte børns indlæggelsesforløb, udvikling og opvækst. 


Redaktør