Udvikling af afdeling og personale

​Neonatalafsnittet udvikles med afsæt i forskning og kvalitetsudvikling, og der er rig mulighed for at deltage aktivt i at udvælge og implementere ny forskning.

Journal Club skal finde udviklingspotentialer

Vi har et tilbud om at deltage i Journal Club, hvor forskningsartikler læses, gennemgås og diskuteres. Med afsæt i artiklerne forsøger deltagerne at få øje på, hvilke udviklingspotentialer, der findes i afdelingen, og resultaterne af artiklerne bredes ud til det resterende personale med henblik på at optimere plejen. Journal Club forløber over 6 gange og faciliteres af Børneafdelingens seniorforsker Anne Brødsgaard.

Arbejdsgrupper højner kvaliteten

Der er nedsat tre arbejdssgrupper, bestående af en ernæringsgruppe, forskningsgruppe og NIDCAP-gruppe. Deres formål er at højne kvaliteten på de nævnte områder og implementere bedre arbejdsgange svarende til forskningsresultater på områderne. Der er et tæt samarbejde mellem arbejsgrupperne. Resultaterne af arbejdet fremlægges løbende i faglige refleksioner samt ved årlige temadage.  

Tværfagligt tavlemøde

En gang ugentligt afholdes tværfagligt tavlemøde, hvor afsnittets ugentlige driftsmål gennemgås. I dette forum er der mulighed for tværfalig refleksion over vigtigheden af disse mål, samt hvordan vi kan opnå et tilfredsstillende resultat. Vi drøfter desuden indrapporterede utilsigtede hændelser og opbygger herigennem en læringskultur.

Nyt byggeri har familien i centrum

Et nyt og spændende byggeri på Hvidovre Hospital er ved at tage form og forventes afsluttet i 2020. Neonatalafsnittet flytter over i de nye bygninger, hvor de fysiske rammer vil harmonere bedre med den familiecentrerede tilgang. Vores vision er at undgå den tidlige adskillelse af mor og barn samt at have bedre faciliteter til at favne hele familien.

Læs mere om Nyt Hospital Hvidovre

Redaktør