Trods coronakrise går hospitalsbyggeri fremad

​​Mens store dele af landet har stået nærmest stille, har der på byggepladsen ved Hvidovre Hospital været stabil aktivitet under hele coronakrisen.

Vent...

På byggepladsen ved Hvidovre Hospital har man taget sine corona-forholdsregler, og på trods af coronakrisen skrider nybyggeriet frem.

"Da coronakrisen ramte Danmark, var byggeriet på et kritisk stadie, derfor har det været vigtigt for os at fastholde en fremdrift på byggepladsen – selvfølgelig med en masse forholdsregler, som gjorde det sundhedsmæssigt forsvarligt," forklarer Malene Nygaard Kristensen, som er byggechef i Center for Ejendomme, Region Hovedstaden, og har ansvaret for byggeriet ved Hvidovre Hospital. 


Frokost i hold

Udover de mere kendte forholdsregler som brug af håndsprit, hyppig håndvask og god afstand mellem hinanden, er der på byggepladsen også blevet introduceret andre initiativer. 

"Vi har ryddet flere skurvogne, som nu bruges som frokoststuer, så håndværkerne kan holde bedre afstand, når de fx holder pause og spiser frokost," forklarer Malene Nygaard Kristensen.

Håndværkerne har også arbejdet i mindre grupper og mere spredt, så man bedre kunne holde afstand på byggepladsen. Derudover har der været indført grundig og systematisk rengøring i bl.a. skurvogne og på kontorerne, så der er blevet gjort rent og sprittet af flere gange dagligt.

Ambulancehal omdannet til midlertidig akutmodtagelse

Hospitalsbyggeriet har dog også haft en rolle i hospitalets coronaberedskab. For at sikre kapacitet til de mange patienter med mistanke om COVID-19, havde hospitalets akutmodtagelse brug for mere plads. Løsningen blev at omdanne en del af byggepladsen til en 400 kvm stor modtagehal med 14 behandlingsrum, en vagtstation og rum til medicin, prøver og værnemidler.

"Da hospitalet bad om hjælp, i form at lokaler tæt på den eksisterende akutmodtagelse, var det oplagte valg ambulancehallen. Den var forholdsvis færdigbygget med råhus og lå lige ved siden af akutmodtagelsen. Så det var oplagt at inddrage den til at håndtere de mange ekstra patienter for at få et godt patientflow", forklarer Malene Nygaard Kristensen.


Ambulancehallen fungerede dog også som en af de primære adgangsveje ind på byggepladsen, hvor materialer blev kørt ind. Da den blev midlertidigt omdannet til hospital, skulle der derfor findes nye veje ind på pladsen. Derudover ligger byggeriets teknikhus på taget af hallen.

"Det har selvfølgelig givet nogle udfordringer, at vi ikke har kunne bruge den sædvanlige indgang til pladsen samt komme videre med teknikhuset. Men der var vigtigere ting på spil, så vi fandt andre løsninger," forklarer Malene Nygaard Kristensen.

Tidsplan og økonomi

Det helt store spørgsmål, når en krise rammer, er, hvad det kommer til at koste i tid og penge. 

"I en situation, som den vi har oplevet med corona-pandemien, stiller vi som byggeorganisation og byggeri selvfølgelig os selv og vores plads til rådighed for hospitalet og hjælper, hvor vi kan. Men at vi ikke har kunnet arbejde i og omkring ambulancehallen har selvfølgelig givet nogle udfordringer. På trods af det har vi under omstændighederne fastholdt en god fremdrift på byggepladsen", siger Malene Nygaard Kristensen.

Hvad de præcise omkostninger og konsekvenser bliver, skal der nu regnes på. Forventningen er, at der i løbet af de kommende uger vil komme en revideret tidsplan for byggeriet.

Hospitalsudvidelsen består af 32.000 kvm nyt hospital, som bl.a. skal huse en ny hjertemedicinsk afdeling, en ny børne- og ungeafdeling samt et barselsafsnit. I stueetagen skal en ny stor akutmodtagelse ligge, hvor man samler flere specialer, hvilket betyder, at akutte patienter i fremtiden kan forvente et hurtigere og mere sammenhængende forløb på hospitalet.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor