​​Mandag den 13. maj var første dag med det nye korttidsmedicinske afsnit. Her var medarbejderne samlet til tværgående morgenkonference.

Nyt afsnit skal give bedre patientforløb

​Et nyt korttids-afsnit skal gøre patientforløbet for medicinske patienter hurtigere og bedre. Samtidig skal det forberede personalet til at samarbejde på tværs i en fælles akutmodtagelse.

Vent...

​I dag går Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital i luften med et helt nyt korttidsmedicinsk afsnit. Målet er at træne det tværfaglige samarbejde og drage erfaringer, så der kan skabes kortere og mere sammenhængende patientforløb. Samtidig skal det fungere som træning for personalet, som om et par år skal arbejde i den nye fælles akutmodtagelse.

”Når vi får vores Fælles Akutmodtagelse, skal vi alle sammen til at arbejde på en helt anden måde. Og det går vi allerede nu i gang med at teste, så vi kan blive klogere på, hvad der fungerer, og hvad der skal gøres anderledes,” fortæller Dorrit Thorsen, som er ledende oversygeplejerske i Medicinsk Enhed.

Hurtigere behandling og kortere indlæggelse

Overordnet set handler det om at identificere mindre syge borgere og få dem hurtigt i behandling, så de ikke skal være indlagt så længe. Gevinsten er et mindre besværligt og mere sammenhængende forløb for patienten og en kortere indlæggelsestid for hospitalet.

"Når patienter med mindre medicinske lidelser kommer ind via akutmodtagelsen, skal de hurtigt vurderes   af en speciallæge. Hvis det anslås, at de kan behandles og udskrives indenfor 48 timer, så bliver de nu indlagt på vores nye korttidsmedicinske afsnit," forklarer Dorrit Thorsen.

Og det er præcis det princip, som skal gælde for alle patienter i den nye fælles akutmodtagelse.

I Medicinsk Enhed er det fx patienter med lettere tilfælde af KOL, mindre lungebetændelser og patienter med enten væske- eller blodmangel, som skal visiteres til det nye afsnit. Her vil der være 10 senge til rådighed, og da alle helst skal behandles og udskrives indenfor 48 timer, er forventningen, at der hhv. indlægges og udskrives fem patienter i døgnet.

"Men forudsætningen for, at dette kan fungere, er, at der hurtigt udarbejdes gode behandlingsplaner af akutlægerne eller vores speciallæger," fastslår Dorrit Thorsen.

Samarbejde på tværs af specialer

På det nye afsnit vil hjertemedicinske sygeplejersker stå for den daglige drift, mens stuegangen bliver foretaget af lunge- og endokrinologiske speciallæger. Derudover vil både fysioterapeuter, følgehjem-team og den udgående lungesygeplejerske være tæt knyttet til afsnittet.

Hver morgen vil de mange forskellige fagpersoner samles til en tværfaglig morgenkonference, hvor de gennemgår alle patienterne i fællesskab. Det betyder nye arbejdsgange og nye relationer.

"Det er altid lidt en udfordring, når vi skal til at arbejde på andre måder og med nye mennesker. Derfor er det også vigtigt at komme i gang i god tid, så vi kan nå at opbygge gode arbejdsrelationer på tværs af specialerne," siger Jette Beck Mieritz, som er afdelingssygeplejerske på bl.a. afsnit 115, hvor de nye korttids-senge er.

Opgavefordeling hos sygeplejerskerne

En anden udfordring, som Jette Beck Mieritz ser frem til at få testet, er opgavefordelingen hos sygeplejerskerne. Her er diskussionen, om hver sygeplejerske skal være knyttet til en patient og varetage alle opgaver for den/de patienter, eller om sygeplejerskerne skal have nogle bestemt ansvarsområder, som så går på tværs af alle patienterne.

"Lige nu hælder vi til, at vores sygeplejersker får tildelt et antal patienter og både skal stå for pleje, udskrivning osv. Men måske det viser sig, at det er bedre at gøre omvendt, så hver sygeplejerske får specifikke opgaver på tværs af patienterne. Det er noget af det, som vi skal teste," forklarer Jette Beck Mieritz.

Pilotprojekt

Initiativet med det nye afsnit skal ses som et pilotprojekt, som afdelingen de næste par år løbende vil udvikle og justere på.

"Forventningen er, at vi, når den nye fælles akutmodtagelse står klar, har et færdigt og gennemtestet koncept, som vi kan flytte direkte over i den nye bygning," siger Dorrit Thorsen.

I nybyggeriet bliver hele førstesalen, som er tilknyttet den nye Fælles Akutmodtagelse, indrettet til korttidsindlæggelser for alle sygdomsområder – altså patienter, som man forventer at kunne behandle og udskrive indenfor 48 timer.Fælles Akutmodtagelse – kort sagt

Den nye Fælles Akutmodtagelse (FAM) skal - med få undtagelser - være indgangen for alle akutte patienter, der modtages til behandling på hospitalet. Dvs. følgende afdelinger er omfattet:

  • Medicinsk Enhed
  • Gastroenheden
  • Ortopædkirurgisk Afdeling
  • Børne- og Ungeafdelingen
  • Infektionsmedicin Afdeling

Når patienterne ankommer, vil de blive visiteret af en ”Flowmaster” i samarbejde med en triagesygeplejerske. Her opdeles de groft sagt i tre kategorier:

  • 0-6 timer: Patienter, som kan behandles og udskrives indenfor 6 timer, bliver i stueetagen, hvor de tilses af relevante speciallæger i FAM
  • 6-48 timer: Patienter, som kan behandles og udskrives indenfor 48 timer, indlægges på 1. sal, hvor de tilses af relevante speciallæger i FAM
  • Mere end 48 timer: Patienter, som forventes at være indlagt i mere end 48 timer, indlægges på den relevante specialafdeling, hvor de tilses af den pågældende afdeling.

Derudover findes en fjerde kategori, som hedder ”Sus-forbi”-patienter. Det kan fx være alvorlige infektioner eller kendte kroniske tilstande, og de patienter sendes direkte til den relevante specialafdeling udenom triagen i FAM.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor