Nyt Hospital Hvidovre ruster sig til næste fase

​Betonmurene rejser sig hastigt fra grusgraven, og snart står råhuset til Nyt Hospital Hvidovre klar. En ny fase i byggeriet starter og det forbereder man sig på i byggeherreorganisationen.

Vent...

​Den nye byggeorganisation er klar til at styre projektet sikkert i havn

Byggeriet af 32.000 m2 nyt hospital i Hvidovre nærmer sig en ny fase. På et år er den store grusgrav blevet forvandlet til et råhus, og inden længe kan hospitalet åbne dørene til en ny og større børne- og ungeafdeling, et mor-barn center, en stor hjerteafdeling og en ny akutmodtagelse.

Råhuset til to af fire tårne står snart færdigt, og når det sker, starter det indvendige arbejde. Mens håndværkerne arbejder indenfor i de første to tårne, går man i gang med at bygge råhuset til de sidste to tårne. Det sikrer et stabilt løbende byggetempo.

To bliver til 20

I dag er der kun to entreprenører på hospitalets byggeplads – en råhus-entreprenør og en byggeplads-entreprenør. Men det ændrer sig snart.

Når første halvdel af råhuset er færdigt starter arbejdet på facaden, og så snart den er klar, rykker stort set alle de andre entrepriser ind på byggepladsen. Det betyder, at man går fra to til tyve entreprenører på forholdsvis kort tid.

"Et sådan skift giver nogle helt andre arbejdsgange og måder at samarbejde på, og derfor skal vi organisere os, så vi kan håndtere det. Det er rettidig omhu", siger byggechef Uffe Gebauer Thomsen, som har ansvaret for det store hospitalsbyggeri.

Flere projektledere

Indtil nu har man i byggeriet opereret med en projektleder og et par projektassistenter, som har haft alle 20 entrepriser under sig.

"Det kan være en fordel at samle entrepriserne, når man er i udbudsfasen, men når arbejdet først går i gang på byggepladsen, så kan det skabe en flaskehals", forklarer Uffe Gebauer Thomsen.

Derfor styrkes de personlige kompetencer, så hver entreprise får sin egen projektleder i den nye organisering.

"Med omstruktureringen får vi en mere fleksibel og handlekraftig organisation, hvor den enkelte projektleder kan engagere sig tæt på 100 procent i sin entreprise", forklarer Uffe Gebauer Thomsen.

Fagentreprise kræver mere styring

Nyt Hospital Hvidovre blev i sin tid udbudt som en fagentreprise frem for en totalentreprise. Derfor er der ikke en samlende og koordinerende entreprenør – det er bygherrens opgave.

"Det er os som bygherre, der i samarbejde med vores bygherrerådgivere og totalrådgivernes byggeledelse har ansvaret for koordineringen og styringen af de mange entreprenører. Den sikrer vi ved den nye organisering", forklarer Uffe Gebauer Thomsen.

Udover den 32.000 m2 store tilbygning består byggeprojektet også af flere ombygninger i den eksisterende bygning. Blandt andet ombygges modtagelses- og venteområderne i de mange ambulatorier, så de bliver mere imødekommende. I sengebygningerne ombygges alle 4-sengstuer til patientværelser indrettet til én patient og deres pårørende.

Fakta om Nyt Hospital Hvidovre

Der bygges nyt, og moderniseres på Hvidovre Hospital. Målet er et imødekommende og grønt hospital, som sætter patienten i centrum og skaber rammerne for den bedste behandling.
  • 32.000 m2 nyt hospital
  • 250 nye patientværelser med én seng samt ombygning af eksisterende 4-sengstuer til 1-sengsstuer
  • Ombygning af eksisterende hospital
  • Mere dagslys ind i den eksisterende bygning
  • Ny Fælles Akutmodtagelse, ny Hjerteafdeling, ny Børne- og Ungeafdeling samt et nyt Barselsafsnit, som er tæt integreret med et nyt Neonatalafsnit
  • Byggeriet forventes færdigt i 2020
  • Projektet Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor