Nye stuer med plads til både mor og barn

Det skal være slut med at adskille mor og barn efter fødslen, når begge har brug for behandling. Nye stuer på Hvidovre Hospital giver plads til hele familien. Noget der vækker glæde hos regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Vent...

​Der har i flere år været et ønske om, at hele familien kan forblive sammen under indlæggelse, når både mor og barn har brug for behandling. Studier viser nemlig, at det er bedst for både mor og barn at undgå at blive adskilt efter fødslen. Fx er tidlig hud mod hud kontakt mellem mor og barn med til at fremme tidlig amning og barnets generelle velbefindende.

I dag er det normal praksis på langt de fleste hospitaler, at mor og barn indlægges på hver deres stue på hvert deres afsnit, når begge efter en fødsel har brug for behandling. Også på Amager og Hvidovre Hospital, hvor mor indlægges på en stue på barselsafsnittet i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, mens barnet indlægges på en stue på neonatalafsnittet i Børne- og Ungeafdelingen.

Når hospitalets nye tilbygning tages i brug, bliver det dog fortid.

Slut med at adskille mor og barn efter fødsel

I nybyggeriet kommer der 23 nye neonatalstuer med alt det nødvendige udstyr til at behandle både mor og barn efter en fødsel. Det betyder, at når udvidelsen tages i brug, kan mor og barn blive indlagt på samme stue, selvom de har brug for behandling fra to forskellige specialer.

"Det er fantastisk, at de nye stuer giver mulighed for, at mor og barn kan forblive sammen efter fødsel, når begge har brug for behandling," siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, der i sidste uge var forbi byggepladsen ved Hvidovre Hospital for bl.a. at se de nye neonatalstuer.

På de nye neonatalstuer vil fødselslæger og børnelæger samarbejde om behandling og pleje af mor og barn.


Plads til hele familien

De nye neonatalstuer får et lille ekstra rum med sovesofa, hvor den anden forælder kan overnatte. Dermed er der plads til hele familien på samme stue. Det ekstra rum gør det også muligt for begge forældre at trække sig lidt tilbage uden at være langt fra den nyfødte.

Stuerne ligger i det nye centers stueetage, hvor der er let adgang til flere af nybyggeriets mange gårdhaver.

Rundtur på byggepladsen

Udover at lægge vejen forbi de nye neonatalstuer, gik Sophie Hæstorp Andersens tur på byggepladsen også forbi hospitalets nye hovedindgang, den kommende nye og større akutmodtagelse og en næsten færdig ensengsstue.

"Bag facaden er det virkelig synligt, hvor meget, der sker på byggepladsen for tiden. Der bliver sat lofter op, kommer farver på væggene og bliver lagt gulv. For hver dag kommer vi et skridt tættere på et færdigt hospital," fortæller projektchef for Nyt Hospital Hvidovre Peter Michael Pedersen.

Sengestuer

I nybyggeriet vil alle sengestuer være ensengsstuer. Her kan den indlagte patient bl.a. have fortrolige samtaler med personalet og få pårørende på besøg uden at det forstyrrer andre patienter. Ambulancehal

Med nybyggeriet får Hvidovre Hospital også en ambulancehal, hvor ambulancerne i ly for regn og kulde kan parkere og transportere patienten ind på hospitalet.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor