Kan vi få et andet toilet?

​Hygiejnesygeplejersker og driftsfolk kommer med gode råd om toiletter, rør og andet udstyr, som skal bruges i den nye hospitalsbygning.

Vent...

​"Kan vi få Ifö-toiletter i stedet? Det er dem, som vi har i resten af huset, så skal vi ikke ud og skaffe to sæt reservedele?"

Spørgsmålet kommer fra Bent Larsen, som er VVS'er i Center for Ejendomme og har sin daglige gang mellem vvs- og rørinstallationerne på Hvidovre Hospital. Han og hans kollega er til workshop med Center for Ejendomme og de entreprenører, som skal levere udstyr og inventar til nybyggeriet.

Entreprenøren, som leverer toilettet, noterer det på sin blok.

"Det burde der ikke være noget i vejen for. Så længe det ikke koster mere", siger han.

Men hygiejnesygeplejerskerne havde også kommentarer til toiletterne:

"Nogle af vores patienter kan have svært ved at tørre sig efter et toiletbesøg, og derfor kan de få noget på fingrene. Hvis de så skal trykke på en skylle ud-knap, som går ind i væggen, så kan der godt sætte sig noget i kanten. Og det er svært at rengøre", forklarer Rie Mikkelsen, hygiejnesygeplejerske i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital.


VVS'er Bent Jensen og hygiejnesygeplejerske Rie Mikkelsen gennemgår entreprenørernes forslag til toiletter i nybyggeriet.

Mange hensyn skal overvejes

Et nyt hospital er meget mere end beton, stål og gipsvægge. Det er alt fra toiletter og bruserhoveder til håndlister og automatiske døråbnere. Og ved alle de installationer og udstyr, er der hensyn, som skal overvejes: hvor let eller svært er det at rengøre? Vil meget syge patienter kunne betjene det? Kan vi skaffe reservedele? "Taler" det sammen med vores nuværende udstyr? Og så selvfølgelig: hvad koster det?

Center for Ejendomme, som er bygherre på hospitalsbyggeriet, har bedt entreprenørerne om at præsentere de forskellige produkter, som de overvejer at bruge i den nye hospitalsbygning. Derudover var personale med konkret erfaring fra hospitalet inviteret til at kommentere på produkterne.

"I den perfekte verden ville alt det udstyr vi får ind på hospitalet være af de højeste hygiejniske standarder og let at rengøre, men sådan er virkeligheden ikke altid. Der er mange andre hensyn, som fx økonomi, der også skal tages højde for", fortæller Rie Mikkelsen.


Også vaske, bruserhoveder og diverse rør blev gennemgået.

Vi kan ikke altid få vores vilje

Pga. konkurrence- og udbudsregler kan hospitalet ikke sige præcis, hvilken vandhane eller toilet, der skal være i nybyggeriet, men derimod opstiller hospitalet nogle krav, som udstyret skal kunne leve op til, og så en maksimumpris. Det er så op til entreprenørerne at finde de konkrete produkter.

"Vi skal ikke godkende produkterne, men derimod komme med anbefalinger og gode råd. Vi har erfaringen og ved, hvad der virker og ikke virker i praksis. Det er ikke altid entreprenørerne har det", siger Henning Horn, som er maskinmester på Hvidovre Hospital, og som også deltager i workshoppen.

"Det er en lang proces, som vi løbende har en dialog om. Men det er rigtig fint også at komme over og se de konkrete produkter og give input. Så må vi se, hvor meget af det vi siger, der bliver gjort noget ved", slutter Rie Mikkelsen.


Men det er ikke kun toiletter og VVS-udstyr, som der blev præsenteret. Også automatiske døråbnere, ventilationsriste, brandalarmer og meget andet blev gennemgået og kommenteret af hospitalets hygiejnesygeplejersker Rie Mikkelsen (tv) og Marie Albrectsen Paine (th).

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor