Kan kæmpemargueritter helbrede?

​Træer, blomster og grønne områder er et vigtigt grundelement i udvidelsen af Hvidovre Hospital. Små haver skal berolige og give patienter og pårørende lidt afveksling, mens de er på hospitalet.
Tegningen viser hovedreceptionen i det nye byggeri, og bagved ses ”Bjerghaven” og én af de grønne vægge. Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects.
Pileskoven, Lærkehaven og Bøgelunden er blot tre af de i alt 18 grønne haver, som skal give Nyt Hospital Hvidovre sit grønne udtryk, når byggeriet af de 32.000 kvadratmeter nyt hospital står klar i 2020.

Og de grønne haver har en vigtig funktion:

"Udsigt til natur kan virke beroligende for mange, og studier viser faktisk, at det kan forkorte indlæggelsestiden og virke nedsættende på forbruget af smertestillende medicin", forklarer Stine Kollerup Nielsen, som er arkitekt og projektassistent på Nyt Hospital Hvidovre.

Allergivenlige haver

De 18 haver kommer til at få hver deres tema, og hver deres udtryk i form af en helt unik sammensætning af blomster og træer. Nogle af haverne vil være lukkede og kun fungere som udsyn fra patientværelser, mens andre vil være åbne, så man kan gå ud og få frisk luft og sollys.

Men der er mange overvejelser og hensyn, der skal tages højde for, når man arbejder med haver på et hospital.

"Det er meget vigtigt, at haverne er et positivt element for alle. Derfor undgår vi forskellige græsarter, og birketræer er også bandlyst", forklarer Stine Kollerup Nielsen med henvisning til de mange mennesker med allergi over for fx græs- og birkepollen.

Kæmpemargeritter, egetræer og lavendel

Den største af haverne er Blomsterhaven, som bliver bindeled mellem den nuværende og den nye bygning. En lang glaskorridor vil løbe gennem haven og koble de to bygninger samme.

Temaet er den konstant foranderlige blomstereng, hvor blomstersammensætningen gør, at haven blomstrer hele året, men forskelligt alt efter sæsonen.

"Det betyder fx, at pinseliljerne vil dominere i foråret, men hen på sommeren vil kæmpemargueritterne og lavendel så tager over. På den måde skaber vi en have, der hele tiden forandrer sig", fortæller Stine Kollerup Nielsen.

Særlige hensyn hos de mindste

Moshaven er indrettet med egetræer, bregner og mosbeklædte træer og sten. Den kommer til at ligge op ad det nye afsnit for børn, der er født for tidligt, og derfor er der lagt ekstra tanker i, at målrette haven netop til dette.

"For tidlig fødte børn er en meget udsat patientgruppe, og de og deres forældre opholder sig ofte længe på hospitalet. Derfor får Moshaven et mere afdæmpet miljø med små hjørner, hvor man kan opholde sig mere privat", forklarer Stine Kollerup Nielsen.

Samtidig bliver haven indrettet sådan, at træer og beplantninger skærmer for vinduer, så folk i haven ikke kan se ind på de omkringliggende værelser.

Grønne vægge i tre etager

I to af hospitalets kommende haver, nemlig Bjerghaven og Bregnehaven, vil den ene side af hospitalets ydervæg være domineret af en stor "grøn væg". Beplantningen op ad væggen har nogle støjreducerende egenskaber og giver samtidig et bedre indeklima.

Men udover de praktiske fordele, så bliver den grønne farve meget synlig på alle etagerne, og bryder på den måde med den hvide facade.

"Begge de grønne vægge er placeret så de ses, så snart du træder ind på hospitalet – den ene ved hovedreception og den anden ved akutmodtagelsen. På den måde håber vi lidt, at det grønne udtryk kan blive hospitalets uofficielle vartegn," siger Stine Kollerup Nielsen.


Redaktør