Indlagte børn får bedre forhold

Fleksible patientværelser, egen etage og særlig ”børne-indgang”. Det er nogle af de vigtigste principper, som Nyt Hospital Hvidovre bygger en ny Børne- og Ungeafdeling ud fra.

Vent...

En hel etage vil danne rammerne om en ny Børne- og Ungeafdeling, når de 32.000 kvadratmeter nyt hospital i Hvidovre står klar.

Børn er en helt særlig patientgruppe, og derfor er der også taget helt specielle hensyn til indretningen af deres nye afdeling.

"Børn og unge er ofte bange og usikre, uanset hvor alvorlig deres sygdom er. Og der er også altid en familie, som er bekymret og ofte befinder sig i en større krise end patienten", fortæller Klaus Børch, som er ledende overlæge på Børne- og Ungeafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital

Derfor kræver en god Børne- og Ungeafdeling fleksibilitet, tryghed og plads.

Børnene får den bedste udsigt

Den nye Børne- og Ungeafdeling kommer til at ligge i toppen af det nye byggeri, og afdelingen vil strække sig over hele etagen. Det har to meget centrale betydninger.

"Det giver rigtig meget lys, hvilket er noget som både patienter og personale har efterspurgt, og som har stået på toppen af vores ønskeliste", fortæller Klaus Børch.

Udover lys og den fine udsigt, så bliver børnene i højere grad også skærmet fra resten af hospitalet.

"I dag oplever vi indimellem forstyrrelser fra resten af hospitalet, men ved at have den øverste etage er vi mere afskærmet, og der bliver ingen gennemgang i vores afdeling. Det er godt for børnene, da det giver mere ro og tryghed", fortæller Klaus Børch.

Afdelingen tilpasser sig patienterne

Børne- og Ungeafdelingen har i sine nuværende rammer i dag patientstuer fordelt i ambulatoriet på en etage og sengeafsnittet på en anden. Men når de nye lokaler står klar, vil alle patientværelserne ligge samme sted og tæt på hinanden.

"Det betyder, at hvis vi en dag har ekstra mange ambulante patienter, men ikke så mange indlagte, så kan vi inddrage nogle flere værelser til ambulant brug frem for, at de bare står tomme", forklarer Klaus Børch.

På den måde kan personalet hele tiden justere og tilpasse behovet efter, hvilken type patienter, der er flest af på det givne tidspunkt.

Egen modtagelse i akutmodtagelsen

I det nye byggeri vil børn og unge også få deres egen modtagelse og venteareal i den store fælles akutmodtagelse.

"Der kan være mange ting i en akutmodtagelse, som børn ikke behøver at være vidne til. Det kan være alvorlige kvæstelser, misbrug eller voldsofre. Derfor er det vigtigt for os, at børnene har deres eget område, hvor de kan skærmes lidt for disse ting", forklarer Klaus Børch.

Den afskærmede børnemodtagelse vil dog stadig være en del af den Fælles Akutmodtagelse med let og hurtigt adgang til fx røntgen og narkoselæge.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor