Hvidovre Hospital holder på vandet

​Fremtidens hospital skal være grønnere. Derfor bygges der i øjeblikket på en stor og bæredygtig vandtank, der skal opsamle regnvand, så hospitalet fremover kan genanvende naturens egne ressourcer.

Vent...

​​Da byggepladsen d. 1. september holdt åbent hus, kunne besøgende komme med ned i den store regnvandstank og opleve den indefra.

2,2 millioner liter kold sødmælk. Så mange liter mælk kan den kommende vandtank rumme. Den er dog desværre ikke tiltænkt mælk, men skal derimod fyldes med al det regnvand, der lander på dele af hospitalets tage.

I disse år sker der store forandringer på Hvidovre Hospital. Her bygges bl.a. en stor tilbygning på mere end 32.000 m2, og store dele af det eksisterende hospital bygges om, så hospitalet som helhed kan leve op til de behov og den kvalitet, som det forventes af fremtidens sundhedssystem – herunder også af hensyn til miljøet.

Genbrug af regnvand

Den bæredygtige vandtank er et led i visionen om et grønnere og mere bæredygtigt hospital. På nybyggeriets tage plantes der nemlig græs og stenurter, der opsamler store mængder regnvand. Når stenurterne er mættede, vil det overskydende regnvand ledes fra taget og ned i vandtanken, hvorfra det kan pumpes op og genbruges.

Vandtanken har plads til 2.200 m3 vand – hvilket svarer til 3 gange den mængde vand, som er i bassinet i Hvidovre Svømmehal. I første omgang er det meningen, at vandet skal bruges til at vande hospitalets mange gårdhaver og grønne områder. På længere sigt håber man, at regnvandet også kan bruges til andre formål som f.eks. til vandskyld i hospitalets toiletter.

Sikring mod skybrud

Udover fordelen ved genbrug hjælper vandtanken desuden med at aflaste de offentlige kloakker, for når hospitalet holder på vandet, mindskes trykket i kloakkerne.

"Ved at lette trykket i kloakkerne, mindskes risikoen for oversvømmelse af ejendomme og kælderetager ved eksempelvis skybrud. Så på den måde, er vandtanken og de grønne tage både til gavn for hospitalet og for vores naboer", fortæller Morten Dalsgaard, som er projektleder på byggeprojektet 'Nyt Hospital Hvidovre'.

Hvis det usandsynlige sker, og vandtanken fyldes fuldstændig til kanten, kan store pumper lede det overskydende vand ud af tanken og ned i kloakken. 

Den bæredygtige vandtank er sammen med de grønne tage og en række andre initiativer med til at opfylde kravene for "bygningsklasse 2020". Bygningsklasse 2020 er en frivillig kategori, der sætter høje krav til bæredygtighed, og som Hvidovre Hospital har valgt at bygge ud fra. 

 

Fakta om Nyt Hospital Hvidovre

Vi bygger nyt, og vi moderniserer Hvidovre Hospital. Målet er et imødekommende og grønt hospital, som sætter patienten i centrum og skaber rammerne for den bedste behandling.

  • 32.000 m2 nyt hospital
  • 240 nye patientværelser med én seng samt ombygning af eksisterende 4-sengstuer til 1-sengsstuer
  • Ombygning af eksisterende hospital
  • Mere dagslys ind i den eksisterende bygning
  • Ny Fælles Akutmodtagelse, ny Hjerteafdeling, ny Børne- og Ungeafdeling samt et nyt Barselsafsnit, som er tæt integreret med et nyt Neonatalafsnit
  • Byggeriet forventes færdigt i 2021
  • Projektet Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor