Hvidovre Hospital bekender kulør

​​Grøn, gul, blå og orange. Det bliver farverne i det nye byggeri. Formålet med farverne er bl.a. at gøre det lettere at finde rundt.

Vent...

​Farver har mange fordele. De kan berolige, de kan aflede opmærksomhed, og de kan hjælpe os med at orientere os og finde vej. Derfor bliver farver også brugt aktivt, når man indretter hospitaler, og det gælder også udvidelsen af Hvidovre Hospital.

Nybyg bliver grønt center

I dag består Hvidovre Hospital af fire centre, som hver har deres egen farve: orange, blå, gul og rød. Det hjælper patienter og pårørende med at finde vej, når de kan gå efter en farve og ikke kun et nummer eller et afdelingsnavn. Den nye bygning får, som det femte center, farven grøn.

    De fire plus den nye femte centerfarve

"Den grønne farve, vil være på udvalgte vægge helt fra P-kælderen og op til øverste etage. Det vil hovedsageligt være i trappeopgange, ved modtagelsesskranker og bag vagtstationer - ligesom vi kender det fra de andre centre i det eksisterende byggeri", forklarer Charlotte Guldbæk, som er arkitekt i Center for Ejendomme.

Derudover vil skiltene i det nye byggeri også være grønne. 


Model af en vagtstation i nybyg

 Model af skiltningen i nybyg

Centerfarven bliver også understøttet af kunst. Og ligesom i det eksisterende byggeri, vil kunstneren Ruth Campau lave et flere meter højt værk, som skal hænge centralt i nybyggeriet og underbygge den grønne farve.

   Skitse af kunstværk i nybyggeriet

De fire farver i patientværelserne

På hver enkelt etage bliver indgangspartierne til patientværelserne malet i fire forskellige farver, alt efter hvilket verdenshjørne værelsernes vindue vender mod.

De fire farver er blå, gul, orange og grøn. Her gælder det, at de østvendte værelser får en blågrå farve, der lægger sig op ad morgenlyset. Sydvendte værelser bliver malet i en støvet gul, der understreger middagslyset, hvor de vestvendte værelser males i en varmere orange nuance, der underbygger det gyldne lys i de sene eftermiddagstimer. Til sidst får de nordlige værelser en rolig lysegrøn farve.  

På selve patientstuerne vil de fire farver gå igen. Det var oprindeligt planen, at hele den ene væg i patientstuen også skulle males, men efter dialog med medarbejdere på hospitalet har direktionen valgt, at indskrænke farven en smule. Det vil derfor kun være døren samt indgangsnichen og en plade bag håndvasken på badeværelset, som vil blive malet.

Alle andre flader i patientværelserne, som vægge, lofter og gulve, vil være i neutrale farver i grå og hvide nuancer. Kontorer, personale- og depotrum bliver også malet grå og hvide.

Farver hjælper med at finde vej

Formålet med alle farverne er, at de skal gøre det lettere for personale og patienter at orientere sig.

”Tanken er, at når fx besøgende har fundet frem til det grønne center og fundet fx Hjerteafdelingen, så kan personalet lede dem videre ved at henvise til fx patientværelse nr. 23 ved de blå vægge. På den måde bliver det lettere at overskue og adskille de mange patientstuer på hvert afsnit”, forklarer Charlotte Guldbæk.

 Modeltegning af et sengeafsnit med blå farve (vinduer mod øst) og orange farve (vindue mod vest)

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor