Hvilke afdelinger flytter ud i nybyggeriet?

​Hvor skal hospitalets personale hente nøglekort, når udvidelsen tages i brug? Og hvor mange steder kommer man til at kunne gå fra det eksisterende hospital ud i det nye center? Få svarene her

Vent...

Endnu engang er det blevet tid til at besvare nogle af de spørgsmål, der dukker op, når snakken blandt patienter og personale falder på den store hospitalsudvidelse. Læs med.

Hvilke afdelinger flytter ud i nybyggeriet?

Hvidovre Hospital får travlt med at pakke i flyttekasser, når det nye center står indflytningsklar.

De kliniske afdelinger, der flytter ud i nybyggeriet er:

  • Akutmodtagelsen
  • Barselsafsnittet
  • Hjerteafdelingen
  • Endokrinologisk sengeafsnit
  • Børne- og Ungeafdelingen herunder også Neonatalafsnittet

Derudover får mange medarbejdere i Serviceafdelingen og Center for Ejendomme også deres daglige gang i nybyggeriet. F.eks. flytter hele Informationen med nøglekortkontor ud i nybyggeriet.

Desuden udvides akutmodtagelsen til en ny og større akutmodtagelse, som stort set alle hospitalets specialafdelinger skal være med til at bemande - bl.a. Gastroenheden og Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. På den måde får f.eks. en række læger i hospitalets specialafdelinger også deres gang i nybyggeriet, selvom de ikke decideret flytter derud.

Ibrugtagningen af nybyggeriet berører dermed hele Amager og Hvidovre Hospital.

Hvor mange steder kommer man til at kunne gå fra det eksisterende hospital ud i det nye center?


Når nybyggeriet kobles sammen med det eksisterende hospital, forlænges både vandrehallen, gangen i ambulatorieetagen og personalegangen i personalekælderen hele vejen ud til det nye center A. Det betyder, at man på alle tre etager kan gå direkte fra det eksisterende hospital ud i nybyggeriet. Akkurat på samme måde som gangene på nuværende tidspunkt forbinder hospitalets nuværende fire eksisterende centre.

Fun fact: Når nybyggeriet flettes sammen med det eksisterende hospital, bliver vandrehallen og gangen i ambulatorieetagen faktisk næsten en halvkilometer lang.

Vandrehallen vil dog først blive forlænget, efter at Børne- og Ungeafdelingen er flyttet ud i nybyggeriet. Forlængelsen af vandrehallen kommer nemlig til at gå igennem afdelingens nuværende modtagelsesområde, som først kan bygges om, når afdelingen er rykket ud i de nye lokaler.

Udover at hospitalets tre hovedårer på de tre etager forlænges ud i nybyggeriet, bygges det eksisterende hospital også sammen med nybyggeriet en række andre steder i både ambulatorieetagen og hospitalets personalekælder. F.eks. lige ved siden af indgangen til hospitalets nuværende akutmodtagelse og i både kørebanerne og parkeringsarealet i parkeringskælderen.

Hvor skal hospitalets personale hente nøglekort, når udvidelsen tages i brug?


Når nybyggeriet kobles sammen med det eksisterende hospital, får Hvidovre Hospital en ny hovedindgang i den modsatte ende af hospitalet end i dag. Dermed flytter hospitalets informationsområde også fra den nuværende hovedindgang ud i nybyggeriet. Og her rykker nøglekortkontoret med.

Når nybyggeriet tages i brug, vil hospitalets personale derfor skulle hente nøglekort ved hospitalets nye hovedindgang – bag det nye receptionsområde.


Stil et spørgsmål

Har du også et spørgsmål til udvidelsen af Hvidovre Hospital, kan du skrive en kommentar herunder eller sende en mail til Anna Krogh på anna-krogh@regionh.dk Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor