​Etagedæk på Nyt Hospital Hvidovre støbes på stedet for at sikre stabilitet og fleksibilitet. Det er et af Danmarks største råhus-projekter, som støbes med denne metode.

Hvad har beton med patientsikkerhed at gøre?

​Støj og vibrationer kan forstyrre både patienter og følsomme apparater på et hospital. Derfor bygges Nyt Hospital Hvidovre med en helt special støbemetode, som sikrer, at bygningen er fleksibel, står stille, og er bedre lydisoleret.

I store byggerier bliver betonelementerne ofte lavet på forhånd på en fabrik, hvorefter de bliver kørt til byggepladsen og sat sammen. Men på Nyt Hospital Hvidovre har man valgt en lidt mere atypisk metode, hvor etagerne støbes direkte på pladsen.

Metoden kaldes in-situ og er både dyrere og tager længere tid at udføre end ved at benytte betonelementer, som er støbt på forhånd. Så hvorfor egentlig bruge den metode?

”Metoden har en række fordele, som mindsker støj og rystelser og giver mere fleksibilitet i bygningen. Og derfor er vi heller ikke i tvivl om, at den ekstra investering er rigtig godt givet ud i forhold til den daglige drift på hospitalet”, forklarer Nils Turpie, som er projektleder på Nyt Hospital Hvidovre.

Mindre støj og rystelser

En klassisk etageadskillelse består af betonelementer der har hule kanaler, hvilket gør elementerne lettere. Men de har også tilbøjelighed til at gynge lidt op og ned på midten.

”Bevægelserne er typisk så små, at folk i bygningen ikke kan mærke dem, men skal man fx bruge et mikroskop eller et andet fintfølende apparat, kan bevægelserne have en stor betydning”, forklarer Thomas Darmer, som er projektchef i LM Byg A/S på Nyt Hospital Hvidovre.

Ved at støbe etageadskillelserne direkte på pladsen frem for at bruge elementer, som er støbt på forhånd, bliver bevægelserne betydelig mindre. Det er vigtigt i en bygning, hvor følsomme mikroskoper og scannere dagligt undersøger alt fra celler i blodet til aktiviteter i menneskers hjerner.

De massive betondæk bliver også mere lydtætte, hvilket reducerer støj mellem etagerne meget.

Fleksibelt og fremtidssikret

In-situ støbte etagedæk kan også spænde længere end almindelige elementdæk, og der er derfor behov for færre bærende vægge.

”Det betyder, at bygningen bliver mere fleksibel, og på sigt har man mere frihed til at ændre ruminddelingen, hvis man får behov for det. Der vil kun være få bærende vægge, som man ikke kan rykke rundt på, hvorfor langt de fleste indvendige vægge vil kunne fjernes og flyttes rundt”, forklarer Thomas Darmer.

Denne fleksibilitet er essentiel på et hospital, som hele tiden skal være i stand til at tilpasse og indrette sig efter den nyeste viden inden for behandling og hospitalsdrift.

Et af de største

I alt skal der støbes 24.000 kvadratmeter etagedæk ved hjælp af in-situ-metoden. Det er entreprenørfirmaet LM Byg A/S, som skal bygge råhuset, og opgaven er ikke i småtingsafdelingen.

”Nyt Hospital Hvidovre er lige nu blandt de største projekter i Danmark for flest kvadratmeter in-situ etagedæk på ét enkelt byggeprojekt”, fortæller Thomas Darmer.
 

Fakta:

Der bygges nyt, og moderniseres på Hvidovre Hospital. Målet er et imødekommende og grønt hospital, som sætter patienten i centrum og skaber rammerne for den bedste behandling.
  • 32.000 m2 nyt hospital
  • 250 nye patientværelser med én seng
  • Ombygning af eksisterende hospital
  • Mere dagslys ind i bygningen
  • Ny Fælles Akutmodtagelse, ny Hjerteafdeling, ny Børne- og Ungeafdeling samt et nyt Barselsafsnit, som er tæt integreret med et nyt Neonatalafsnit
  • Byggeriet forventes færdigt i 2021
  • Projektet Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.


Redaktør