Gastrofamilien bliver samlet igen

​Gastroenhedens sengeafsnit flytter nu sammen, efter at de i mange år har boet hver for sig på Hvidovre Hospital. Det vil styrke fagligheden og give patienterne bedre forhold, mener afdelingsledelsen.

Vent...

​Gastroenheden på Hvidovre Hospital har de seneste år haft sengeafsnit i tre af hospitalets fire centre, men til maj bliver de alle hentet hjem til Center 3. Afdelingen lå oprindeligt i Center 3, men var væsentlig mindre for 10 år siden. I takt med at den har haft vokseværk er de forskellige sengeafsnit blevet placeret der, hvor der har været plads, og derfor har afdelingen de seneste år været spredt.

Men i forbindelsen med Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Hospital Hvidovre, hvor flere sengebygninger bliver bygget om, har det været muligt at rokere rundt, så alle Gastroenhedens 10 afsnit og kontorarealer nu bliver samlet i Center 3. Og det er afdelingen rigtig glade for:

"Det har været et ønske i mange år, og vi er rigtig glade for, at det nu har kunne lade sig gøre. Vores personale glæder sig rigtig meget. Der er nemlig mange faglige og praktiske fordele ved at være fysisk tæt på hinanden", fortæller ledende overlæge i Gastroenheden Inge Nordgaard-Lassen.

I forbindelse med samlingen bliver afdelingen også omorganiseret, så de forskellige afsnit bliver placeret sammen med dem, som de har et særligt fagligt fællesskab med.

Afstande betyder noget

For selvom der måske ikke er så langt mellem de enkelte centre, så betyder afstanden alligevel noget

"Vores personale kommer ikke rigtig forbi hinanden på samme måde, når de 'bor' i hvert sit center, og det gør, at man ikke får taget de snakke på tværs, som kan rykke noget", forklarer Inger Sørensen, som er ledende oversygeplejerske i Gastroenheden.

Ved at få samlet afsnittene vil personalet også i højere grad kunne mødes, hvilket både kan give et bedre socialt fællesskab, og et fagligt fællesskab med sparring på tværs af de forskellige afsnit.

Afdelingsledelsen, som i dag sidder i Center 3, glæder sig også til at komme tættere på alle deres medarbejdere.

"I dag ser vi meget til dem i Center 3, men mindre til dem i de andre centre. Det bliver godt at få folk samlet, så der også kan komme en tættere forbindelse mellem ledelse og medarbejdere", forklarer Inger Sørensen.

Kommer også patienterne til gode

Udover de faglige fordele, vil sammenlægningen også give bedre fysiske forhold for patienterne, som generelt skal transporteres mindre.

"Den nuværende afstand mellem fx sengeafsnit og operationsstuer har været noget, som mange patienter har oplevet som spildtid og lang transport. Den bliver nu så kort, som den næsten kan blive, da vores operationsstuer i ambulatorieetagen også ligger i Center 3", forklarer Steffen Jais Rosenstock, som er specialeansvarlig overlæge i Gastroenheden.

Den kortere afstand mellem operationsstuer og sengeafsnit vil også frigive mere tid fra de læger, som af stuegang, og som derfor bruger tid på at gå frem og tilbage mellem fx Center 1 og Center 3.

Samling giver mere fleksibilitet

At få samlet de mange sengeafsnit giver også nogle muligheder for, at afdelingen kan være mere fleksibel og tilpasse sig efter de forskellige behov.

"Når vores afsnit er samlet, kan vi bedre rykke rundt på vores personale og patienter, hvis vi har overbelægning eller har patienter med smitsomme sygdomme, som skal isoleres", fortæller Inge Nordgaard-Lassen.

Nu skal der "bare" flyttes

Når ombygningerne i Center 3 er helt færdige, skal Gastroenhedens sengeafsnit i Center 1 og 2 flyttes.

"Vi har efterhånden prøvet et par flytninger, og det er altid en stor opgave. Men vi ser meget frem til, at det er overstået, og alle vores afsnit falder til rette i deres nye hjem", slutter Inge Nordgaard-Lassen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor