Center 2 skal se dagens lys

Nu er det Center 2’s tur til at blive ombygget: Den gamle vinterhave skal rives ned, og der vil blive skabt mere lys og åbenhed. Center 2 vil dog adskille sig lidt fra de tre andre centre.
Vent...

I Center 1, 3 og 4 har dagslyset allerede fået fri adgang til hele bygningen gennem store gennembrydninger i gulv og loft. Tiden er nu kommet til, at også Center 2 skal lyses op.

Der vil derfor kunne opleves både lidt byggerod og støj, når håndværkerne knokler. Det sker fra mandag den 9. december 2019 og frem til ca. 1. marts 2020.

Gener ved Center 2

Særligt i starten af ombygningen vil der være støjgener omkring Center 2, når vinterhavens glas skal knuses og fjernes. De nærtliggende sengeafsnit vil blive direkte orienteret, når det sker.

Derudover vil der primært være gener i ambulatorieetagen, hvor hele loftet skal udskiftes. Det betyder bl.a., at der vil blive ophængt midlertidig belysning i perioden, og håndværkere vil bevæge sig rundt med stillads og lift. Der vil løbende være afspærring ed kegler i de områder, hvor arbejdet foregår. Der vil under hele perioden være gennemgang for både patienter, personale og senge til og fra ambulatorierne i Center 2.

Optisk illusion

Til forskel fra de andre centre får Center 2 ikke et hul fra Vandrehallen og ned til Ambulatorieetagen. I stedet bliver der lavet en lysinstallation:

”Lysinstallationen bliver en slags optisk illusion. Vi bryder ikke hul i bygningen, men det vil se sådan ud, og lyset vil minde utrolig meget om rigtigt dagslys,” fortæller arkitekt på projektet Abelone Dyrup fra Plan og Byg i Center for Ejendomme.

Fordelen ved en lysinstallation frem for en gennembrydning er, at den er væsentligt billigere og meget nemmere at lave. Og selvom man ikke vil kunne se gennem etagerne, som man kan i de andre centre, vil man stadig få fornemmelse af, at der kommer mere dagslys ned i ambulatorieetagen.

”De nye lysfelter vil blive nøjagtigt lige så store, som lysskakterne i de øvrige centre, og de vil åbne hospitalsgangen op, så den ikke føles ligeså mørk og indelukket,” forklarer Abelone Dyrup.

Udfordringen med dagslys 

En af de helt store udfordringer i den 80.000 kvadratmeter store ambulatorieetage er, at dagslyset har svært ved at trænge ind i den lange ambulatoriegang.

”Man føler jo, at man går rundt i en kælder, selvom ambulatoriegangen faktisk ligger i stueetagen. Der er ingen vinduer, og de mørke lofter skaber et indelukket klima, der påvirker både patienter og personale. Det forsøger vi at løse ved fx at lave forskellige måder, hvor lyset kan trænge ind og åbne bygningen op,” fortæller Abelone Dyrup.  

Ruth Campau leger med den blå palet

Det er dog ikke kun hospitalets håndværkere, der de næste måneder vil rumstere i Center 2. Kunstneren Ruth Campau rykker nemlig også ind med sine pensler og sin farvepalet, da hun skal sætte fjerde del af sit store kunstværk op.


Billedet viser en skitse af det kommende kunstværk i Center 2


Det nye kunstværk bliver overvejende blåt og skal underbygge den blå farve, der dominerer i Center 2. Værket bliver placeret på samme måde, som man kan se i Center 1, 3 og 4, hvor det går hele vejen fra toppen af taghuset og ned til gulvet i ambulatorieetagen.    

Kunstværkerne har til formål at give patienter, pårørende og personale adspredelse, og noget opløftende at se på, når de færdes på hospitalsgangene. Derudover skal værkerne hjælpe folk med at finde rundt på hospitalet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor