Patientmodtagelser og tagterrasser

Patientmodtagelsen er udformet med stor vægt på, hvordan personalet møder og omgås patienterne.

Patientmodtagelser

​Patientmodtagelserne er i dag placeret forskellige steder i afdelingerne. Efter ombygningen vil alle de ombyggede sengeafdelinger have nye patientmodtagelser ved indgangen til afdelingen.


De nye patientmodtagelser er udformet med stor vægt på, hvordan personalet møder og omgås patienterne.Store glaspartier gør området lyst og imødekommende. Personalet bliver mere synligt, så alle ved, hvor man skal henvende sig - både ved ankomst og under indlæggelsen. Det skaber tryghed og bedre kontakt mellem patienter og personale.

Tagterrasser

På Hvidovre Hospital har patienterne i sommerhalvåret adgang til en af Danmarks største grønne taghaver. De nye tagterrasser adskiller sig dog fra taghaverne ved at være placeret meget tættere på sengeafsnittene på 2. sal, så patienter og pårørende ikke skal gå særlig langt for at komme udenfor. Samtidig kan de se personalet gennem vinduerne, mens de opholder sig på terrassen.Ved tagterrasserne kommer der også mindre opholdsstuer, som er patienternes frirum fra hvide kitler og blodprøver. Her er der mulighed for afslapning og adspredelse.


Redaktør