Henvisning til CPH-IBD

​Copenhagen IBD-center tilbyder udredning af patienter mistænkt for inflammatorisk tarmsygdom på hoved- og højt specialiseret funktion for både børn og voksne. 

Vi modtager både elektive og akutte henvisninger på børn og voksne med allerede diagnosticeret eller mistænkt IBD.

Alle læger kan henvise til CPH-IBD jf. nedenstående retningslinjer.

Hvem kan henvises?

Børn

I hovedfunktion modtages alle patienter 0-17 år bosat i Planlægningsområde Syd. 

I højt specialiseret funktion modtages patienter < 18 år fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det indbefatter følgende patientgrupper:

  • Patienter i alderen 0-10 år mistænkt for IBD
  • Alle børn < 18 år med svær perianal sygdom herunder fistler
  • Alle børn < 18 år der skal opstarte biologisk behandling
  • Alle børn med behov for kirurgi relateret til IBD

Voksne

I hovedfunktion modtages patienter ≥ 18 år bosat i Planlægningsområde Syd.

I højt specialiseret funktion modtages patienter ≥ 18 år fra Region Hovedstaden. 

Øvrige patienter kan henvises under reglerne for frit sygehusvalg.

Hvad skal henvisningen indeholde?

Henvisningen skal indeholde detaljeret anamnese med debut, symptomer og symptomvarighed, vægttab, dispositioner, rejseanamnese, svar på ovenstående basale udredning, rygning, tidligere relevant udredning samt komorbiditet og medicinforbrug (NSAID).
For børn: Alle vækstdata, inkl. vækstkurve.

Udredning før henvisning

Basal udredning, der skal foretages før henvisning:

  • Diarréudredning for virus, bakterier og parasitter samt Clostridium difficile  (Børn < 2 år skal ikke udredes med undersøgelse for Clostridium diffcile
  • Fæces calprotectin
  • Blodprøver (standardblodprøver, dog minimum hæmoglobin, leukocytter, CRP, albumin, ferritin, TSH, cøliaki-antistoffer)

Redaktør