Vaccination

IBD og vaccination

Hvis du er i behandling med methotrexat og thiopuriner, anbefaler vi, at du får en årlig vaccination mod influenza. Patienter, der får biologiske lægemidler, anbefales både at blive vaccineret mod pneumokok-sygdom og mod influenza.

Vaccination af patienter med inflammatorisk tarmsygdom falder generelt inden for to hovedkategorier:

  • Vaccination for at nedsætte særlig risiko for infektionssygdomme forårsaget af immunsupprimerende medicinsk behandling.
  • Generel vaccination af IBD-patienter under pågående immunsupprimerende behandling f.eks. rejsevaccination.

IBD-patienterne er generelt immunkompetente med mindre de er i behandling med immunsupprimerende lægemidler herunder thiopuriner, methotrexat og biologiske lægemidler.

Anbefalede vaccinationer

Influenza og pneumikok

Hvis du er i behandling med methotrexat og thiopuriner anbefaler vi, at du får en årlig vaccination mod influenza. Patienter, der får biologiske lægemidler, anbefales både at være vaccineret mod pneumokok-sygdom samt mod influenza. 

Patienterne anbefales vaccineret med både 13-valent (PCV-13) og 23-valent (PPV-23) pneumokok-vaccine efter gældende retningslinjer (https://www.ssi.dk/pneumokok).

HPV

Vaccination mod HPV anbefales også, men da den nu er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, aftager behovet for at at anbefale den særskilt.

Hepatitis B

Der kan være særlige overvejelser i forhold til patienter med særlig risikoeksponering, hvor vaccination mod hepatitis B kan være relevant. 

Herpes zoster

Vaccination mod herpes zoster kan overvejes i særlige tilfælde hos HZV-IgG negative patienter.

Vaccination af patienter, som skal starte immunsupprimerende behandling

Generelt anbefales vaccination før opstart af den immunsupprimerende behandling for at opnå bedst muligt immunrespons. Vaccination med inaktiverede vacciner kan foretages under behandling.

Patienterne får vejledning om de nødvendige vaccinationer på hospitalet og medgives information herom til egen læge, der varetager vaccinationen efter vanlige retningslinjer. Patienterne informeres om, at der kan være nødvendig egenbetaling.

Influenza-vaccinen og PPV-23 pneumokok-vaccine er vederlagsfri for patienter med erhvervet immundefekt herunder immunsupprimerende behandling, mens PCV-13 pneumokok-vaccine er omfattet af klausuleret tilskud på sammen indikation. 

Praktiske forhold om andre vaccinationer

Inaktiverede vacciner kan gives under den immunsupprimerende behandling, mens vaccination med levende, svækkede vacciner bør undgås.

Generelt anbefales pause med den immunsupprimerende behandling 3 måneder før og 3 uger efter vaccination med levende, svækket vaccine. Dette skal foregå i samarbejde mellem hospital og egen læge/vaccinationsklinik.

Skal du ud at rejse, kan du her læse rejseinformation for patienter med IBD på www.ibdpassport.com.

Redaktør