Maveundersøgelse

Undersøgelser og diagnostik

Når man skal finde ud af, om en person har IBD, eller når man skal holde øje med sygdomsaktivitet og komplikationer til sygdommene, har man ofte behov for at lave forskellige undersøgelser.

Der er ikke en enkelt prøve eller undersøgelse, der med sikkerhed kan afgøre, om man har IBD eller ej. Derfor stilles diagnosen i de fleste tilfælde ud fra en kombination af både symptomer, blodprøver, afføringsprøver, kikkertundersøgelser (endoskopi) og billeddiagnostiske undersøgelser.

De fleste patienter bliver henvist til os og undersøgt ambulant, men enkelte er indlagt i forbindelse med debut eller forværring af deres sygdom. Man kan ikke henvende sig direkte til hospitalet for at blive undersøgt eller behandlet for IBD, men skal enten indlægges eller henvises af en læge.

Når du er henvist

Når du er henvist til undersøgelse for IBD vil de fleste i første omgang få tid til en lægesamtale og i den forbindelse få foretaget blodprøver og afføringsprøver. Hvis resultaterne fortsat giver mistanke om IBD,  foretager vi yderligere endoskopiske og/eller billeddiagnostiske undersøgelser. 

For børn (< 18 år) foregår lægesamtaler og behandling i Børne- og Ungeafdelingen, mens det for voksnes vedkommende foregår i Gastroenheden. 

Det er individuelt, hvilke undersøgelser der er behov for.  De bliver ordineret af den behandlende læge. Resultatet af undersøgelserne bliver vurderet af din læge, og du kan selv se svarene i den elektroniske patientjournal på sundhed.dk, på Minsundhedsplatform.dk eller via appen MinSP.

Der er en række undersøgelser, som de fleste patienter med IBD stifter bekendtskab med: 

[Indsæt links, så man springer ned på siden]

  • Blodprøver
  • Afføringsprøver
  • Kikkertundersøgelser (endoskopi)
  • Billeddiagnostisk undersøgelser
  • Patientientvejledninger

Blodprøver

Når vi stiller diagnosen IBD, eller når vi løbende fører kontrol af sygdommen, tager vi jævnligt blodprøver. Det foregår enten i hospitalets Blodprøvetagningsambulatorie i afsnit 130 eller i afdelingen.

Blodprøverne bliver analyseret for en lang række stoffer, der viser, om der er tegn til betændelse i kroppen, blod- og væskemangel, vitamin-, protein- og mineralmangel, påvirkning af andre organer eller tegn til bivirkninger fra den medicinske behandling. 

Afføringsprøver

Der bliver ofte taget afføringsprøver i forbindelse med IBD-diagnose, som kontrol eller ved mistanke om forværring af allerede kendt sygdom. Afføringsprøverne bruges primært til to ting:

  • Mikrobiologiske afføringsprøver til undersøgelse for tarminfektion forårsaget af virus, bakterier og parasitter, der kan give symptomer, der ligner IBD.
  • Calprotectin, der er et protein fra de hvide blodlegemer i tarmslimhinden. Det giver et indtryk af, om der er aktiv betændelse i tarmen når prøven tages.

Afføringsprøverne laves enten i afdelingen eller med udleveret prøvetagningsudstyr derhjemme, og prøverne sendes/afleveres efterfølgende på hospitalet til analyse. 

Kikkertundersøgelse (endoskopi)

Endoskopi er en undersøgelse af tarmsystemet med fleksible kikkerter (endoskoper), hvor man kan se og vurdere sygdomstegn på slimhinden, tage små vævsprøver og lave forskellige former for behandling. Alle undersøgelser foretages i Gastroenhedens Endoskopisafsnit.

De forskellige endoskopiske undersøgelser kræver forskellige typer af forberedelse og faste. 

Endoskopi af mavetarmkanalen kan være ubehagelig og forårsage mavekneb. Derfor får alle voksne tilbudt beroligende/smertestillende medicin i drop i forbindelse med undersøgelserne. 

Alle børn <18 år vil blive fuldt bedøvet til undersøgelserne. 

Endoskopi af voksne foretages af læger eller specialuddannede sygeplejersker (kun ileokoloskopi – se nedenfor).

Endoskopi af alle børn foretages af et team af speciallæger og sygeplejersker med særlig erfaring i at bedøve og foretage endoskopi på børn.

Vi udfører blandt andet følgende typer endoskopi:


Dobbeltballon-enteroskopi

Dobbelt-enteroskopi er en undersøgelse af øvre eller nedre del af tyndtarmen, der foregår henholdsvis via munden eller via endetarmen. 

Undersøgelsen bruges i særlige og sjældne tilfælde. 

Dobbelt-enteroskopi kræver forberedelse med udrensning som ved ileokoloskopi.Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøgelse af den øvre mavetarmkanal, hvor det tynde, fleksible endoskop føres gennem munden (i nogle tilfælde næsen) via spiserøret til mavesækken og tolvfingertarmen. 

Undersøgelsen bruges ofte ved diagnosticeringen af IBD hos børn samt ved mistanke om Crohns sygdom hos voksne. 

Undersøgelse tager omkring 10 minutter og kræver forudgående faste.Ileokoloskopi

Illeokoloskopi er en undersøgelse af hele tyktarmen og den sidste del af tyndtarmen. Den bruges både ved diagnostik og kontrol af allerede diagnosticeret IBD hos både børn og voksne. 

Undersøgelsen kræver forberedelse med udrensning af tarmsystemet ved at drikke en særlig udrensningsvæske forud for undersøgelsen. 

Undersøgelsen tager mellem 15 og 45 minutter.


Kapselenteroskopi

Kapselenteroskopi er en undersøgelse, hvor man sluger et lille pille-lignende kamera, der tager et stort antal billeder på vej gennem mavetarmkanalen. Kameraet sender billederne elektronisk til en optager, man bærer i et bælte. 

Undersøgelsen foregår ambulant og varer 24 timer. Kameraet skylles ud i toilettet. 

Undersøgelsen bruges til at se slimhinden i hele tyndtarmen og anvendes især med mistanke om Crohns sygdom. 

Undersøgelsen gør ikke ondt, og der anvendes derfor ikke beroligende eller smertestillende medicin i forbindelse med kapselenteroskopi.Sigmoideoskopi

Sigmoideskopi er en undersøgelse af den nederste del af tyktarmen og endetarmen. Den bruges oftest i forbindelse med kontrol af allerede diagnosticeret IBD. 

Undersøgelsen tager ca. 10 minutter og kræver forberedelse med indhældning af afføringsmiddel via endetarmen. 

Denne undersøgelse foretages normalt uden medicin, men der er mulighed for at tilbyde smertestillende medicin i drop i særlige tilfælde. 

Sigmoideskopi bruges sjældent hos børn, men hvis den udføres, er barnet fuldt bedøvet til undersøgelsen.


Billeddiagnostiske undersøgelser

I forbindelse med IBD-diagnose, som led i kontrol eller ved forværring af sygdommen anvender vi røntgenundersøgelser, ultralyd-skanning og/eller MR-skanning.


MR-skanning

Der findes forskellige typer MR-skanninger, der kan anvendes ved IBD. De foregår i en skanner med kraftigt magnetfelt og giver ikke røntgenstråling.

MR af tyndtarm
MR af tyndtarmen er en undersøgelse, der anvendes ved mistanke om Crohns sygdom. Den anvendes til at finde betændelse i tarmen samt evt. komplikationer som forsnævringer og bylder. 

Undersøgelsen forgår efter indtagelse af kontrastvæske, og under undersøgelsen gives også kontrastvæske via en blodåre i armen samt tarmafslappende medicin. 

Undersøgelsen varer oftest omkring 30 minutter. 

Undersøgelsen foregår i Funktions- og Billeddiagnostisk afdeling.

MRCP (MR cholangio-pancreatico-grafi) / MR af lever
MRCP er en undersøgelse af lever- og galdeveje samt bugspytkirtel.

Unersøgelsen anvendes til at undersøge for sygdom i galdevejene i forbindelse med IBD. Under undersøgelsen gives ofte kontrastvæske via en blodåre i armen. 

Undersøgelsen varer oftest omkring 20 minutter. 

Undersøgelsen foregår i Funktions- og Billeddiagnostisk Afdeling.Røntgenundersøgelser

Der er flere typer røntgenundersøgelser, der kan anvendes ved IBD:

Røntgen af brystkassen
Røntgen af brystkassen anvendes for at udelukke infektion med tuberkulose i forbindelse med opstart af biologisk medicin hos voksne.

Undersøgelsen foregår i Funktions- og Billeddiagnostisk Afdeling. 

Denne undersøgelse bruges ikke som rutine hos børn, der skal opstarte biologisk medicin.

Tyndtarmspassage
Tyndtarmspassage anvendes til undersøgelse af tyndtarmen, hvor patienten drikker kontrastvæske. Derefter tages der gentagne billeder af mave-regionen/tarmene, hvor man følger kontrastvæskens passage gennem mavetarmkanalen. 

Undersøgelsen bruges oftest i forbindelse med at finde forsnævringer på tarmen forårsaget af Crohns sygdom eller hos små børn (< 8 år), der ikke kan ligge stille til en MR-skanning af mavetarmkanalen. 

Undersøgelsen foregår i Funktions- og Billeddiagnostisk Afdeling.

CT-skanning af mave-regionen
CT-skanning er en undersøgelse med røntgenstråler, hvor der samtidig gives kontrastvæske gennem et drop. Undersøgelsen giver billeder af alle organer i mave-regionen og bruges til at se efter komplikationer til IBD som bylder og tarmslyng, men kan også i nogle tilfælde vise, om der er betændelse i tarmen. 

Undersøgelsen kræver ingen forberedelse. Dog skal der ofte foreligge nylige blodprøver, der viser en acceptabel nyrefunktion. 

Undersøgelsen bruges meget sjældent hos børn. Her foretrækker man MR-skanning (se nedenfor). 

Undersøgelsen foregår i Funktions- og Billeddiagnostisk Afdeling.Ultralyd-skanning

Der findes forskellige typer ultralydsundersøgelser, der kan anvendes ved IBD:

Ultralyd af maveregionen
Ultralyd af maveregionen foregår ved, at en ultralydsprobe føres rundt på maven og giver levende billeder på en skærm samtidig. Den bruges oftest til at undersøge leveren, tarmene og til at finde evt. komplikationer som bylder. 

Undersøgelsen kræver forberedelse med faste. 

Undersøgelsen foregår i Funktions- og Billeddiagnostisk afdeling.

Tarm-ultralyd
Foregår på samme måde som ultralyd af maven, men er fokuseret på tarmen. 

Undersøgelsen kan bruges til at finde betændelse i tarmen, forsnævringer på tarmen og evt. komplikationer såsom bylder. 

Unndersøgelsen kræver ingen forberedelse. 

Undersøgelsen foregår i Gastroenheden.

Ultralyd af endetarmen – transrektal ultralyd (TRUS)
Transrektal ultralyd foretages ved mistanke om dannelse af fistler omkring endetarmen og endetarmsåbningen. 

Undersøgelsen kombineres ofte med en fysisk undersøgelse af endetarm og endetarmsåbning. 

Undersøgelserne kan være smertefulde og foretages ofte (altid hos børn) under fuld bedøvelse.


Patientvejledninger

Redaktør