​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ungepanelet på Hvidovre Hospital

Ungepanelet er et stærkt talerør for unge patienter i Børneafdelingen. Vi tager de unges oplevelser af og tanker om at være ung og syg alvorligt og bruger løbende disse erfaringer i afdelingen til at forbedre forholdene for unge patienter.

I 2015 oprettede Børneafdelingen et ungepanel bestående af unge med langvarige sygdomme. Ungepanelet mødes ca. 6 gange om året sammen med en gruppe af læger, sygeplejersker og skolelærere fra Skolestuen. 

Ungepanelet hjælper afdelingen med at forbedre forholdene for unge, der er i et behandlingsforløb, fx er venteværelset i ambulatoriet lavet om efter ungepanelets råd, der er lavet nye pjecer m.m.

​Derudover taler vi også om de udfordringer, der kan være, når man er ung og syg - og så hygger vi os, spiser mad sammen og meget andet. 

​​

Har du lyst til at være med i ungepanelet?

​His du har lyst til at være med, kan du skrive til os med sikker digtial post.

​ Skriv til os med sikker digital post​ (login med NemID).​​

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.
Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Øvrige henvendelser

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til: boerneafdeling.hvidovrehospital@regionh.dk


Redaktør