Håndhygiejne

I forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner prioriteres håndhygiejne højt i hele Region Hovedstaden.

​​​​​​​​​​​​​

​Der afvikles løbende Håndhygiejnekampagner på hospitalerne, hvor der er fokus både på de ansatte på hospitalerne og på patienter, pårørende og besøgende. 

 
Samtidig gennemfører Hygiejneorganisationen med jævne mellemrum Håndhygiejne-audits på hospitalernes forskellige afdelinger. Ligesom alle ansatte på hospitalerne jævnligt skal gennemgå e-learning kurser i håndhygiejne. 

 
Hygiejnesygeplejerskerne afholder ligeledes løbende kurser på en række afdelinger i korrekt håndhygiejne, samt sørger for opdatering af vejledninger og instrukser. Via diverse hygiejnenetværk sørger hygiejneorganisationen for at den nyeste information og læring ud til både hospitalsafdelinger og primærsektor.

 

Se også Stat​ens Seruminstituts vejledning i Håndhygiene.​

​​​Handsker

Har du spørgsmål til brug af handsker, se dokumentet "Handskebrug" i højre side.

​​

Redaktør