Håndhygiejne

Der afvikles løbende Håndhygiejnekampagner på hospitalerne, hvor der er fokus både på de ansatte på hospitalerne og på patienter, pårørende og besøgende. 

​​​​​​​​​​​​​

Op mod 10% af de indlagte på vores hospitaler bliver smittet under deres ophold, fordi patienter og pårørende glemmer at vaske eller spritte hænder. ​ 

Hver gang du husker at vaske/spritte hænder, er du med til at redde liv. Derfor er det vigtigt, at du husker god håndhygiejne. 

Audits

Hygiejneorganisationen udfører med jævne mellemrum Håndhygiejne-audits på hospitalernes forskellige afdelinger. Ligesom alle ansatte på hospitalerne jævnligt skal gennemgå e-learning kurser i håndhygiejne. 

Kurser og temadage

Hygiejnesygeplejerskerne afholder ligeledes løbende kurser på en række afdelinger i korrekt håndhygiejne, samt sørger for opdatering af vejledninger og instrukser. Via diverse hygiejnenetværk sørger hygiejneorganisationen for at den nyeste information og læring ud til både hospitalsafdelinger og primærsektor. 

Se også Stat​ens Seruminstituts vejledning i Håndhygiejne​ 

Handsker

Har du spørgsmål til brug af handsker, se dokumentet "Handskebrug" her på siden.
Redaktør