Samarbejder

Vi samarbejder med

 • Erhvervsvirksomheder inden for biotek, genoptræning og lægemiddelindustrien for at udvikle nye behandlinger og hjælpemidler til patienterne
 • Alle kliniske og parakliniske afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital for at styrke forskningssamarbejdet på tværs af afdelingerne og synliggøre aktiviteter og resultater
 • Vidensinstitutioner for at bidrage til forskningsfaglige projekter
 • Sundhedsvidenskabelige fonde, fx Kræftens Bekæmpelse, Velux Fonden, Gigtforeningen og Lundbeckfonden, for at skabe nye forskningsresultater
 • Københavns Universitet, DTU og Metropol for at uddanne forskere og sundhedsfaglige medarbejdere
 • De omkringliggende kommuner for at optimere patientforløbene for ældre borgere
 • De praktiserende læger i vores nærområde for at sikre den bedste medicinering for patienterne  

Vores ph.d.-studerende er knyttet til institutioner som Københavns Universitet, DPU og Lund Universitet. 

Vores professorer underviser både internt på hospitalet og på eksterne uddannelsesinstitutioner. 

Vi tilbyder

 • Molekylærbiologi 
 • Rehabilitering
 • Implementeringsforskning
 • Kvalitative forskningsmetodikker, herunder patientperspektiv
 • Virologi
 • Basal immunologi
 • Inflammationsforskning
 • Biostatistik
 • Offentlig-privat samarbejde, herunder kommercialisering af forskningsresultater
 • Epidemiologi, herunder registerforskning
 • Forskningsprojektledelse 
Redaktør