Samarbejder

Vi samarbejder med

 • Erhvervsvirksomheder inden for biotek, genoptræning og lægemiddelindustrien for at udvikle nye behandlinger og hjælpemidler til patienterne

 • Alle kliniske og parakliniske afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital for at styrke forskningssamarbejdet på tværs af afdelingerne og synliggøre aktiviteter og resultater

 • Vidensinstitutioner for at bidrage til forskningsfaglige projekter

 • Sundhedsvidenskabelige fonde, f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Velux Fonden, Gigtforeningen og Lundbeckfonden, for at skabe nye forskningsresultater

 • Københavns Universitet, DTU og Københavns Professionshøjskole for at uddanne forskere og sundhedsfaglige medarbejdere

 • De omkringliggende kommuner for at optimere patientforløbene for ældre bogere

 • De praktiserende læger i vores nærområde for at sikre den bedste medicinering for patienterne

Vores ph.d.-studerende er knyttet til institutioner som Københavns Universitet, DPU og Lund Universitet.

Vores professorer underviser både internt på hospitalet og på eksterne uddannelsesinstitutioner.

Vi tilbyder

Vi tilbyder vores samarbejdspartnere adgang til kliniske forsøgsrum og laboratorier med patienter og klinikere, hvor man kan samarbejde om forskning, udvikling og kliniske forsøg.

Vi tilbyder et professionelt og indbydende vidensmiljø med højt specialiserede kompetencer inden for:

 • Molekylærbiologi 

 • Rehabilitering

 • Implementeringsforskning

 • Kvalitative forskningsmetodikker, herunder patientperspektiv

 • Virologi

 • Basal immunologi

 • Inflammationsforskning

 • Biostatistik

 • Offentlig-privat samarbejde, herunder kommercialisering af forskningsresultater

 • Epidemiologi, herunder registerforskning

 • Forskningsprojektledelse 

Redaktør