Klinisk Forskningsafdeling

Vi forsker for lighed i sundhed og et sammenhængende patientforløb både under og efter en hospitalsindlæggelse. Vi har særligt fokus på ældre multisyge patienter med polyfarmaci, socialt udsatte mennesker og patienter, der indlægges akut. Derudover stiller vi laboratorier og statistisk bistand til rådighed for hospitalets forskere, varetager forskningsudvalg og rådgiver hospitalsledelsen i forskningsstrategiske satsninger.