Klinisk Forskningsafdeling

​Vi forsker i et sammenhængende patientforløb både under og efter en hospitalsindlæggelse og for mere lighed for patienter, der er marginaliserede og udsat for social ulighed. Vi har særligt fokus på ældre med kroniske sygdomme, multisyge patienter med polyfarmaci og mennesker, der indlægges akut på hospitalet. Derudover stiller vi laboratorier og statistisk bistand til rådighed for hospitalets forskere og rådgiver hospitalsledelsen i forskningsstrategiske satsninger.