Prøvemateriale til brug for suPAR-analyser

​Klinisk Forskningsafdeling tilbyder analysering af suPAR til forskningsbrug ifm. samarbejdsprojekter. Herunder findes information og anbefalinger til opsamling, behandling og opbevaring af prøvemateriale.  

Kortnavn: suPAR;P 

Analyseforkortelse: suPAR

IUPAC: NPU58996 - P—Urokinase plasminogen activator surface receptor(soluble); massek. = 35-55 kDa afhængig af glykosyleringsgrad.

 

Indikation: Måling af SuPAR er indiceret ved sygdomsmonitorering og prognosticering ved en lang række sygdomme, herunder akut sygdom (1), diabetes (2), hjertekarsygdomme (3) nyresygdom (4) og infektionssygdomme (5). Forhøjet suPAR prædikterer mere alvorlig sygdom og øget risiko for død (1).

  

Pris: Klinisk Forskningsafdeling analyserer udelukkende suPAR til forskningsbrug ifm. samarbejdsprojekter, hvor udgiftsfordelingen aftales. Leverandører af suPAR-kits kan kontaktes direkte, hvis man ønsker at forhøre sig om indkøbspris på reagenser.  

 

Baggrund: SuPAR kan analyseres på flere typer af materiale, fx heparin, men vi anbefaler EDTA-plasma (glas med lilla prop, 4 mL), da vi har mest erfaring med denne type, som også er den materialetype, der hyppigst publiceres på ift. sammenligningsgrundlag.

SuPAR er et forholdsvist stabilt protein. Derfor kan der centrifugeres ved standardopsætning (3000 rpm i 10 min) i op til 12 timer efter udtagning af veneblod. Efter afpippetering af plasma til cryorør kan cryorøret opbevares på køl i op til 48 timer eller indfryses ved -20°C til opbevaring i 1-2 måneder. Skal materialet opbevares længere, anbefaler vi -80°C. Det vigtigste her er, at det gøres så ensartet som muligt for kohorten.

Hvis man vil indsamle prøvemateriale til andre biomarkører samtidigt, fx IL-6 eller GDF-15, vil det være en fordel at centrifugere ved køl (4°C) senest 2 timer fra udtagning af blodprøven og indfryse til -80°C straks derefter.

Ved udtagning af 4 mL fuldblod vil der typisk være nok plasma til ca. 2 cryorør (rør 1 med min. 1,5 mL plasma og rør 2 med restmateriale). Til selve suPAR-analysen skal der bruges mindre end 50 µL, men for at forhindre afdampning og krystaldannelse, skal der kunne sendes et mindstevolumen på 150 µL til laboratoriet. 

 

Anbefalet prøvebehandling: EDTA-gelglas skal centrifugeres indenfor 0-12 timer efter prøvetagning. Prøven opbevares før den sendes til centrifugering ved stuetemperatur eller på køl. Prøven transporteres ved stuetemperatur og sendes med almindelig post. 

 

 • Udføres: Som batch-analyse til forskningsbrug
 • Svartid: Aftales
 • Prøvemateriale: EDTA-plasma
 • Glastype: EDTA-glas anbefales (lilla prop, 4 mL). Minimum mængde er 2 ml plasma. Hvis EDTA-gelglas ikke er tilgængeligt, kan EDTA glas anvendes.
 • Holdbarhed: Se baggrund      
 • Interferens: Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse
 • Målemetode: ELISA
 • Måleområde: 0,6 – 22 ng/ml.
 • Detektionsgrænse: 0.6 ng/ml.
 • Måleusikkerhed: 3-9%

 

Tolkning: SuPAR frigives til cirkulationen gennem kløvning af membranbundet uPAR på immunceller og på endothelet. Mængden af suPAR er et udtryk for immunaktivering og systemisk kronisk inflammation.

Forhøjet suPAR ses ved sygdomme generelt, og jo højere suPAR, jo værre prognose. Ved vurdering af medicinske patienter ved en akutindlæggelse, foreslås suPAR at være under 4 ng/ml for at understøtte en udskrivelse, mens suPAR over 6 ng/ml indikerer alvorlig sygdom og understøtter beslutning om indlæggelse (6,7) og i visse tilfælde behandling (8).

 

REFERENCER

 1. Curovic RV et al, Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor Predicts Cardiovascular Events, Kidney Function Decline, and Mortality in Patients With Type 1 Diabetes. Diabetes Care. 2019 Jun;42(6):1112-1119. doi: 10.2337/dc18-1427. Epub 2019 Mar 18. 
 2. Hayek SS et al, Soluble Urokinase Receptor and Acute Kidney Injury. J. N Engl J Med. 2020 382(5):416-426. 
 3. Velissaris D et al, Prognostic Role of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor at the Emergency Department: A Position Paper by the Hellenic Sepsis Study Group, Infect Dis Ther. 2020 Sep;9(3):407-416. 
 4. Altintas I et al, 2021  suPAR Cut-Offs for Risk Stratification in Patients With Symptoms of COVID-19 Biomark Insights. 2021, 15;16:11772719211034685. 
Redaktør