​​​​​​

Runner: "Fedt at kunne hjælpe, hvor der er travlt"

​​​Personalemangel og travlhed har fået hospitalet til at tænke kreativt. Ét enkelt jobopslag har givet over 700 ansøgere til stillingen som runner.

​”Der har været overvældende mange interesserede til jobbet. Min telefon har ikke stået stille – selv juleaften to minutter i andesteg var der én, der gerne ville vide mere om stillingen,” siger Malene Lyngby, udviklingskonsulent i HR, arbejdsmiljø og uddannelse på Amager og Hvidovre Hospital. 

​Som noget nyt har hospitalet søgt ufaglærte medhjælpere – ”runnere” – som skal være med til at aflaste travlheden på afdelingerne ved at løse simple, praktiske opgaver for især sygeplejerskerne. Malene Lyngby har stået for koordineringen af de mange ansøgere, som afdelingerne selv har kunnet vælge, og Klinisk Træning har udviklet et introduktionsprogram for runnerne.

En spændende udfordring at arbejde på hospital

Én af de nye runnere er Amanda Kongstad på 19 år. Hun er student fra i sommer og er netop blevet ansat som ”runner” i Gastroenhedens afsnit 321. Hun overvejer medicinstudiet og ser jobbet som en mulighed for at lære mere om hverdagen på et hospital.

​​Amanda er runner på Gastroenhedens afsnit 321. Her sørger hun bl.a. for at servere mad til patienterne.

”Første gang jeg skulle tage en klokke, var jeg lidt nervøs. Jeg vidste jo ikke, hvad der ventede mig. Men det er slet ikke så slemt, og når jeg ikke selv kan hjælpe patienten, så henter jeg bare sygeplejersken,” fortæller Amanda, som allerede efter et par uger bevæger sig rutineret rundt på afsnittet.

”Det har været en barriere, jeg skulle over, det med at være så tæt på andre mennesker i en sårbar position. Men det har ikke ændret ved, at jeg stadig gerne vil være læge, ​og jeg synes bare, at der er fedt at kunne hjælpe, hvor der er travlt,” siger Amanda, som regner med at søge ind på studiet til sommer eller næste vinter.​

Ikke ligesom i serierne

I Akutmodtagelsen har de også fået runnere på gangen. Ida Gervil og Anna Borgstrøm på henholdsvis 22 og 21 år fortæller, at de begge så joboplaget ved et tilfælde, da de søgte efter ”sabbatårsjobs”. De er i samme situation, hvor de er sprunget fra det studium, de var begyndt på i september og nu har brug for en tænkepause. Ida vil gerne studere noget sundhedsvidenskabeligt, mens Anna vil være ambulanceredder. 

​​Ida (tv.) og Anna (th.) sørger for, at alle depoter og "door caddies", som de står ved siden af, er godt fyldt op med materialer.​

”Det har betydet meget, at jeg kunne blive runner i Akutmodtagelsen, fordi jeg gerne vil søge ind som ambulanceredder. Her kan jeg se, hvordan de samarbejder med læger og sygeplejersker i Akutmodtagelsen,” fortæller Anna, som sprang fra ingeniørstudiet på DTU.

Selvom amerikanske lægeserier kan inspirere mange til at søge mod arbejdet​ i Akutmodtagelsen, må både Anna og Ida indrømme, at hverdagen på en dansk akutmodtagelse er noget anderledes.

”Jeg er overrasket over, hvor mange ældre patienter, der er indlagt – og hvor dårligt fungerende de ofte er,” siger Ida om én af de ting, hun har bemærket efter at have arbejdet godt tre uger som runner. Anna har gjort sig en anden observation som runner:

”Jeg har bemærket, at sygeplejersker er gode til at skynde sig langsomt. De har enormt travlt, men de virker rolige. Det giver en god stemning her – også selvom der er meget travlt og mange patienter,” siger Anna.

Skepsis vendt til tryghed

I Gastroenhedens afsnit 321 var der i starten skepsis over runnerfunktionen blandt nogle af sygeplejerskerne.

”Efterhånden er de dog blevet mere trygge ved runnerne – og kan helt sikkert bedre se fordelene i at kunne uddelegere visse opgaver til dem”, fortæller afdelingssygeplejerske i Tina Kristensen, som alt i alt ser løsningen med runnere som god.

”Vi mangler for tiden 20-30 procents bemanding i afsnittet, så vi prøver runner-funktionen af for at se, om det kan gøre en lille forskel i en presset hverdag,” siger Tina Kristensen. Og det mener hun allerede, at det kan, for runnerne sørger for en række vigtige opgaver, som sygeplejerskerne så ikke behøver at tænke på. ​


​Hvad laver en runner?

En runner er en ufaglært medarbejder, hvis primære funktion er at gå til hånde med forskellige praktiske opgaver, som det ikke kræver en sundhedsuddannelse at udføre. Det er fx:
  • Fylde skabe, vogne og depoter op med materialer
  • Generel oprydning
  • Bestille og servere mad og bagefter samle brugt service ind
  • Tilbyde mellemmåltider, kaffe, kage og snacks til patienterne
  • Lave kaffe til personalet

I nogle afsnit skal runnerne også svare patientklokkerne, ligesom måling af blodtryk, puls og iltmætning ​også kan være en opgave efter grundig oplæring.

Runnernes møde – og arbejdstid er forskelligt alt efter afsnit. ​

​Introduktionsprogram for runnere

Patientforløb har sammensat et introduktionsprogram for alle runnere, så de får samme basale oplæring i at begå sig på et hospital. Introduktionsforløbet består bl.a. af:
  • Introduktion til hospitalet, den ældre medicinske patient og akutte situationer og reaktioner
  • Hygiejniske principper, håndhygiejne og rengøring/klargøring af patientstue
  • Genoplivning​
Redaktør