​Allerede i denne uge kommer der 90 ekstra p-pladser her ved helikopterpladsen. Foto: Thomas Wittrup.​

Nu bliver det lettere at finde parkeringspladser

​Siden starten af det nye år har parkering været lidt af en udfordring på Hvidovre Hospital. Løsningen er på vej.

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Der kommer flere parkeringspladser på hospitalet i denne uge. Det sker for at kompensere yderligere for lukningen af de dele af grusparkeringen, som er under omlægning og udvidelse i løbet af vinteren.


”Vi begynder at lave 90 ekstra p-pladser ved helikopterpladsen allerede i denne uge. Hvilket betyder, at vi – totalt set – får flere pladser, end før vi lukkede den nordlige del af gruspladsen,” fortæller projektdirektør Finn Bloch.

Projektdirektøren erkender, at det har været lidt trangt med parkeringsmulighederne i starten af året:

”Det går naturligvis ikke, at patienter og personale ligger og kører i cirkler for at finde en parkeringsplads. Derfor arbejder vi i byggeafdelingen på hurtigst muligt at få anlagt de ekstra pladser.”

Guldet for enden af re​​gnbuen
Udfordringerne hænger som nævnt sammen med anlægsarbejder på dele af grusparkeringspladsen og med, at etableringen af andre nye p-pladser på taget af Ambulatorieetagen er blevet stoppet indtil april, hvor en ny lokalplan er klar.​

Årsagen til de lidt trange parkeringsforhold i årets begyndelse: den lukkede grusparkering. Foto: Thomas Wittrup

Arbejde med grusparkeringen resulterer til foråret i både bedre og flere parkeringspladser til hospitalet. 

Redaktør