​​​​​​​​

Marit så lyset i mørket

​Sygeplejerske Marit Milling fra Børne- og Ungemodtagelsen er én af tre nominerede til Region Hovedstadens Grønne pris. Vinderen kåres d. 8. november.

Vent...

​”Det tog mig bare et par minutter i en nattevagt. Jeg så, at der var sidste frist for at indstille til Den Grønne Pris, og så skyndte jeg mig at sende en historie fra vores afdeling ind,” siger sygeplejerske Marit Milling, som nu er nomineret til Den Grønne Pris og er i konkurrence om at vinde 50.000 kroner til sin afdeling.

”I Børne- og Ungemodtagelsen bruger vi engangsudstyr til at måle iltmætning hos de små børn. I coronatiden indførte vi, at måleren skulle kasseres efter hvert brug. Men det er jo skørt, når samme barn godt kan bruge den igen,” forklarer Marit Milling om et simpelt, men effektivt tiltag.

Økonomisk og godt for miljøet​

Idéen om at genbruge saturationsmålerne udsprang egentlig af et økonomisk hensyn. Marit Milling var ærgerlig over at læse om besparelser på hospitalerne, og et simpelt regnestykke gjorde sagen klar.

”En saturationsmåler koster 79 kroner. Vi modtager ca. 60 børn i døgnet. Hvis de kun får målt iltmætning én gang, så bruger vi 4740 kroner om dagen. Det er 1,7 mio. kr. om året. Men børnene får jo målt mange gange om dagen, så det årlige forbrug har været endnu højere,” siger Marit Milling og forklarer, at det derfor var helt oplagt at lade saturationsmåleren følge børnene under deres indlæggelse i stedet for at tage en ny for hver måling.

​Brug mindre, brug længere, brug grønnere

Marit Millings idé taler godt ind i den grønne omstilling, som Region Hovedstaden og dermed også Amager og Hvidovre Hospital arbejder målrettet mod. Det handler om at reducere forbruget af forskellige produkter i klinikken, men også at bruge længere fx ved at reparere eller lade engangsinstrumentet følge patienten. Endelig handler det om at bruge mere miljøvenlige produkter.

Marit Milling har i det hele taget mange gode idéer, der kan medvirke eller allerede har medvirket til grøn omstilling. Fx havde hun og andre medarbejdere på hospitalet undret sig over, at lysene stod tændt i det nye byggeri efter arbejdstid. Den undren gav de videre, og det førte bl.a. til, at byggepladsen slukkede lyset og skruede ned for v​armen.​​

Næste grønne ønske fra Marit Milling er at få Akutberedskabet til at bruge de samme saturationsmålere som hospitalerne, da de målere, som børnene bliver indlagt med fra ambulancerne, ikke passer ind i hospitalernes udstyr og derfor bliver kasseret efter køreturen.

Hun vil nødigt sælge skindet, før bjørnen er skudt, men hvis Marit Milling vinder Den Grønne Pris, så skal nogle af penge gå til at udsmykke personaleområderne i den nye hospitalsbygning. Og også gerne til et kollegialt arrangement.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor