Informationsmøder for gravide aflyses

​På grund af corona aflyses informationsmøder om graviditet og fødselsforberedelse foreløbig i hele marts. Gravide tilbydes samme information via video.

Vent...

Sundhedsstyrelsen betragter nu ud fra et forsigtighedsprincip gravide og ammende som værende i særlig risiko i forhold til smitte med coronavirus.

Derfor aflyser Amager og Hvidovre Hospital og de øvrige fødesteder i Region Hovedstaden nu informationsmøderne for gravide om graviditet og fødselsforberedelse. Aflysningerne gælder foreløbig alle informationsmøder i marts.

Alle tilmeldte til møderne får direkte besked via blandt andet brev i e-boks.

I stedet for møderne

I brevet får de gravide information om, at de som erstatning for informationsmøderne har mulighed for at ringe til en jordemoder, som kan svare på spørgsmål, som relaterer sig konkret til graviditeten og fødslen.

Der bliver også lavet en videooptagelse af indholdet af informationsmøderne, som snarest muligt bliver lagt på hjemmesiden: www.hvidovrehospital.dk/blivklar.

Herudover bliver de gravide henvist til kommunes sundhedspleje og øvrige kommunale tilbud til gravide. Man kan finde en oversigt over sin kommunes tilbud på www.sundhed.dk/soft.

Individuelle jordemodersøg, ultralydsscanninger og evt. besøg hos fødselslæge bibeholdes som planlagt.

Hvem må IKKE komme i jordemodercentrene, ultralydsklinikken og svangreambulatoriet?

Alle der har opholdt sig i lande med smitterisiko indenfor den sidste 14 dage og/eller er pålagt karantæne af myndighederne eller arbejdspladsen eller selv mistænker, at man kan være smittebærer.

Man kan holde sig opdateret om lande med smitterisiko, og hvordan man skal forholde sig som gravid og ammende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk.

Læs også:

> Veer og gispeøvelser uden publikum

pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor