Vigtig information om coronavirus

Om mundbind, besøg, aflysning og symptomer.

Vaccination

Læs om vaccination mod COVID-19

Ingen adgang, hvis du har symptomer

Gå IKKE ind på hospitalet, hvis du føler dig syg – og fx har ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer.

Besøg på hospitalet

På de fleste hospitaler må patienterne igen frit modtage besøg. 

Der kan dog være særlige regler på nogle afdelinger. Spørg personalet på forhånd i din eller din pårørendes afdeling, hvis du er i tvivl.

Særligt for Herlev Hospital og Hvidovre Hospital

 
Bemærk dog, at der stadig er restriktioner ved besøg på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital:
 
 • Patienter må kun ledsages og få besøg af én fast pårørende.

 • Som pårørende må du kun gå ind på hospitalet, hvis du er den FASTE nærmeste pårørende til en patient. Hvis du møder op som besøgende og ikke er den faste besøgende, kan du blive afvist.

 • Begrænsningen gælder ikke for kritisk syge patienter og for patienter, der kan modtage besøg på udearealer. 

 • Hvis du ledsager eller besøger en patient, opfordrer vi dig til at blive testet for coronavirus inden dit besøg. Hvis du besøger patienten regelmæssigt, vil det være godt også at blive testet regelmæssigt. Typen af test er ikke vigtig – det vigtigste er, at du bliver testet. Test før besøg er et ikke et krav, men vi appellerer til, at du hjælper os med at passe på patienter og personale

 • Kontakt den relevante afdeling, hvis du er i tvivl.

 • Restriktionerne gælder i første omgang indtil den 13. maj 2021. 

 • Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har besluttet, at besøgsrestriktionerne i en periode fortsat skal gælde på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital.

  Patienter og nære pårørende til patienter kan klage over styrelsens beslutning og regionens måde at gennemføre restriktionerne på til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner
  Du kan klage til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner via borger.dk

  Se påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Herlev Hospital

  Se formandsafgørelse vedr. Herlev Hospital

  Se påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Hvidovre Hospital

  Se formandsafgørelse vedr. Hvidovre Hospital

Brug mundbind og hold afstand

Besøgende og indlagte 

Besøgende skal gå direkte til patientens sengestue for at minimere kontakten med andre.

Alle besøgende på hospitalet skal bruge mundbind alle steder indendørs. På alle afdelinger, ambulatorier mv. er engangsmundbind et krav, her må man ikke bruge stofmundbind.

Bemærk: Besøgende kan blive afvist, hvis de ikke bærer mundbind.

Hvis du er indlagt, opfordres du til at bruge engangsmundbind, når du forlader dig sengestue.

Undtagelser:

 • Mundbind er valgfrit for børn under 12 år
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind
 • Mundbindet skal fjernes, hvis du får svære gener og ubehag, som fx vejtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise, drikke eller indtage medicin – eller ved samtale med personer, der mundaflæser m.v.
 • Patienten eller besøgende, der slet ikke kan tåle at bruge engangsmundbind, kan bruge heldækkende ansigtsvisir.

Husk hygiejne og at holde afstand

Det er stadigvæk vigtigt at bruge håndsprit og holde 2 meters afstand alle steder, hvor det er muligt. Mundbind er et supplement til kravet om at holde afstand. 

Når du er på besøg

Du skal overholde disse regler, når du er på hospitalet:

 • Brug mundbind på fællesarealer - valgfrit for børn under 12 år.
 • Brug engangsmundbund på alle afdelinger
 • Brug håndsprit, når du ankommer, og når du forlader hospitalet
 • Bevæg dig mindst muligt rundt på hospitalet – gå direkte til den relevante afdeling 
 • Hold 2 meters afstand til andre
 • I venteområder skal du holde mindst 1 meters afstand til andre.
 • Følg alle instrukser fra personalet og på plakater.

Til patienter/borgere med symptomer på coronavirus

 • Hvis du har problemer med vejrtrækning, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til egen læge (eller 1813, hvis det er uden for din egen læges åbningstid).

  Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. 
 • Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

 • Har du en tid på hospitalet, skal du ringe til afdelingen og få en ny tid.

Hotline

Har du generelle spørgsmål om coronavirus, skal du ringe til myndighedernes fælles hotline, der har åben fra 06:00 til 24:00. Telefonnummer: 70 20 02 33

Du kan også søge information om coronavirus på coronasmitte.dk

Redaktør