Brystpumpe

​​​​​​​​​​

Kvindemælkcentralen

Kvindemælkcentralen indsamler modermælk fra kvinder, der har mælk tilovers. Mælken bruges til syge og for tidligt fødte børn.​

Kvinder, der har et overskud af mælk på minimum 200 ml. i døgnet, kan levere mælk til Kvindemælkcentralen. Opstart af mælkelevering skal ske inden for de første 8 uger efter fødslen.

Der modtages kun mælk fra kvinder, der ikke ryger eller tager nogen form for medicin.

Efter forudgående undersøgelse (blodprøve og samtale) af de kvinder, som ønsker at sælge deres modermælk, afhen​tes den udmalkede mælk på deres bopæl.

Den videre behandling af mælken foregår på Kvindemælkcentralen på Hvidovre Hospital.

​To typer ammemælk

Kvindemælkcentralen tilbyder to typer ammemælk til de indlagte børn på Hvidovre Hospital og andre hospitaler. De to typer mælk har forskelligt proteinindhold, som bestemmes ved analyse.​​

Ammemælkstype besluttes ud fra det enkelte barns proteinbehov.

Mælkekøkkenet udportionerer modermælk og ammemælk, samt modermælkserstatning til både Børneafdelingen, Neonatalafdelingen og Barselsgangen.

Mælken tilberedes én gang i døgnet alle ugens dage.

Forskning og samarbejde

Afdelingen er løbende involveret i forskningsprojekter af ernæringsmæssig karakter. 

Diætisternes arbejde foregår i tæt samarbejde med læger, plejepersonale og socialrådgiver. Personalet underviser både i og uden for hospitalet for at fremme forståelsen af en hensigtsmæssig ernæringsterapi.

Hygiejne

I vores arbejde med mælken lever vi op til Fødevarestyrelsens krav om hygiejne og egenkontrol.

Se dette link til Fødevarestyrelsen
​​

Redaktør