Vil du sælge din modermælk?

Information ved salg af modermælk.

Har du mere mælk, end dit barn har behov for og er du interesseret i at hjælpe andre børn – så henvend dig til os.

Billedet viser en mælkepumpe på et bryst.

Kvindemælkcentralen på Hvidovre Hospital indsamler mælk fra mødre, der har mælk tilovers. Du skal have et overskud af modermælk på minimum 200 ml i døgnet for at levere mælk til Kvindemælkcentralen.

Afhentning og betaling

Vi afhenter mælken på din bopæl og afleverer de fornødne flasker.
Modermælken betales for tiden med kr.________ pr. liter. Pengene indsættes på Nemkonto og skal indberettes som b-indkomst. Ønsker du yderligere oplysninger, før du begynder at levere os din mælk, bedes du ringe eller skrive til os:

Hvidovre Hospital Kvindemælkcentral, afsnit 529
Tlf.: 3862 2140 kl. 08.00 - 14.00/mail til ledende klinisk diætist Anne Olin:
anne.bille.olin@regionh.dk

Henvend dig inden for de første ti uger

Vi er specielt interesseret i den mælk, du har i overskud i de første 8-10 uger efter fødslen. I den periode indeholder mælken mest protein. Når barnet bliver ældre, ændrer proteinindholdet sig i mælken. Mælken ændrer karakter, så den passer til det større barn.

Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til os inden for de første ti uger efter fødslen. Du kan sagtens fortsætte med at levere mælk til os efter de første ti uger, men da skal du være i gang med at levere mælk til Kvindemælkcentralen.

Det er vigtigt, at amningen er etableret før salg af modermælk. Mødre kan henvende sig til Kvindemælkcentralen, når deres barn ammes fuldt, hvis de har mælk i fryseren, som de ønsker at sælge eller har et overskud af mælk dagligt på 200 ml.

Undersøgelse før levering af modermælk

Før vi kan bruge din mælk, skal vi sikre os, at du er helt rask. Dette sikrer vi ved en samtale med dig og ved at tage blodprøver, som hvis du var bloddonor.

Samtalen foregår telefonisk, og blodprøverne kan enten blive taget på Hvidovre Hospital, Klinisk Biokemisk afsnit 130, eller på et andet hospital, der passer dig.

Redaktør