​​

Forskningsstrategi - Det handler om liv

Strategi for forskningen på Amager og Hvidovre Hospital

På Amager og Hvidovre Hospital er vi eksperter i folkesygdomme, – de sygdomme, som flest mennesker lider af - og 80 procent af vore patienter er blevet indlagt akut. 

Hospitalets forskere arbejder med at forstå de mekanismer, som har betydning for et sygdomsforløb, både før, under og efter patienten behandles på hospitalet. Derfor handler den kliniske forskning på Amager og Hvidovre Hospital om hele livet for børn, voksne og ældre. Fra undfangelse til død. 

 Forskningen er en af hospitalets grundpiller. Den udvikler de faglige miljøer, sikrer en løbende forbedring af kvalitet i behandlingen og skaber videndeling på tværs af institutioner, afdelinger og faggrupper. Med en stærk og kliniknær forskning kan hospitalet tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Amager og Hvidovre Hospital er bredt anerkendt for optimering af patientforløb på en stribe områder. De erfaringer og resultater, der er opnået gennem forskningen, skal udbredes og udvikles endnu mere. På Amager og Hvidovre Hospital vil vi derfor styrke forskningen i de kommende år. Det skal ske med særligt fokus på 3 områder:

Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser​

Vi ønsker, at forskningen skal være til gavn for de mange, der lider af en eller flere kroniske sygdomme. Det er lidelser, som kan have stor betydning for livskvaliteten for et menneske igennem mange år, måske igennem hele livet. Faktorer som arveanlæg, tobaksforbrug, inaktivitet, ernæring, alkoholforbrug, overvægt og sociale vilkår har stor betydning for, hvordan sygdommen udvikler sig. 

Forskningen på Amager og Hvidovre Hospital har ikke kun fokus på selve behandlingen på hospitalet, men retter sig også imod faktorer før, under og efter kontakten med sundhedsvæsenet. 

 Vi forsker således i risikofaktorerne for at udvikle en kronisk folkesygdom, i tidlig opsporing af sygdom, præcisionsdiagnostik, billeddiagnostik, i kontrol og behandling af kroniske sygdomme og i særlige indsatser til udsatte grupper. Desuden har vi særligt fokus på et af de områder, som spås en stor betydning i fremtiden, nemlig behandling der er tilpasset den enkelte patient (præcisionsmedicin). 

Forskning i akutte patientforløb

Hos os på Amager og Hvidovre hospital indlægges otte ud af ti patienter akut, og vi vil i de kommende år forske i, hvordan de akutte patientforløb kan gøres endnu bedre - både organisatorisk og sundhedsfagligt. 

Et særligt fokus ligger på det tværfaglige samarbejde, som en hovednøgle til et vellykket akut forløb. Også inddragelse af patienter og pårørende er et vigtigt område. Forskerne forsøger blandt andet at indkredse, hvordan vi med inddragelse og dialog kan skabe bedre overgange for patienterne, fra afdeling til afdeling og fra hospitalsseng til hjemmet.

Forskning og innovation tæt på klinikken

 Styrken ved forskning på Amager og Hvidovre Hospital er det tætte samspil med klinikken. Forskerne tager afsæt i patienternes liv og sundhedstilstand. I de kommende år skal vi i endnu højere grad arbejde for, at viden fra forskning omsættes til forbedringer for patienterne. Vi skal dels forske i, hvordan vi organiserer os på hospitalet for at opnå de bedst mulige resultater, og dels udvikle nye, innovative behandlingsforløb for at forbedre patienternes liv og livskvalitet.​

Redaktør