IBD patient på Amager og Hvidovre Hospital

​På Copenhagen IBD-Center (CPH-IBD) udredes og behandles  IBD patienter ambulant eller ved indlæggelse afhængig af behov.

Hos CPH-IBD tilbyder vi:

  • Ambulatorier
  • Akut ambulante råd, undersøgelser eller behandlinger ved akut forværring
  • Daghospital
  • Indlæggelse på sengeafsnit
  • Endoskopi
  • Operation

Afhængig af dine behov kan din kontakt til sundhedspersonalet ske ved fremmøde, ved telemedicinske aftaler eller telefonkonsultationer.

Børn og unge med IBD

For børn og unge med iBD tilbydes et veletableret program for overgangen fra Børne- og Ungeafdelingen til voksenafdelingen ved et såkaldt "transitions program". 

Transistionsprogrammet starter ved 14-års alderen og forbereder den unge og forældre til barnets voksenliv med IBD. Den unge lærer at  tage ansvar for egen sygdom, for medicin og for kontakten til den personlige læge eller sygeplejerske. 

Der er tale om et struktureret overgangsforløb, som er blevet tilpasset og udviklet gennem ca. 20 år. Programmet udvikles fortsat i samarbejdet med de unge mennesker og deres forældre.

Læs mere om overgangen fra Børne- og Ungeafdelingen til voksenafdeling

Kliniske databaser

For at sikre den bedst mulige behandling, som lever op til national og international standard sørger vi for at data, behandlinger og behandlingsresultater indgår i nationale og lokale kliniske databaser.

Mød os

Her er en kort video der præsenterer gastroenterologer, kirurger, børne-ungelægerne og IBD sygeplejerskerne.

Redaktør