Overgang fra børne- og ungeafdeling til voksenafdeling

Hvert år rykker ca. 50 unge fra Børne- og Ungeafdelingen til voksenafdelingen for mave-tarmsygdomme.

Forberedelse til overgang til voksenafdelingen

Når du går i Børne- og Ungeafdelingen og bliver omkring 13-14 år, skal du til at have viden om din sygdom, som gør dig i stand til at håndtere den selv, så du senere kan overgå til en voksenafdeling.

Du bliver forberedt på overgangen gennem samtaler med en sygeplejerske, og du træner i at møde lægen alene. De første gange bliver det såkaldte split-konsultationer, hvor du er alene med lægen halvdelen af konsultationen, og derefter kommer dine forældre ind. Senere klarer du gradvist hele konsultationen selv.

Du får tilbudt en samtale med en sygeplejerske to gange om året. I vil tale om dig og din sygdom, og hvad der rører sig. Du skal udfylde nogle spørgeskemaer på nettet, som kan give os og dig en fornemmelse af din robusthed, selvtillid og håndtering af stress, som I sammen med samtalerne kan bruge til at gøre dig og dine forældre trygge ved den kommende overgang.

Overgangssamtale

Du bliver tilbudt en overgangssamtale i Børne- og Ungeafdelingen på et tidspunkt, hvor der er nogenlunde ro i din sygdom.

Ved samtalen er din kontaktlæge og sygeplejerske fra Børne- og Ungeafdelingen som regel til stede samt en læge fra voksenafdelingen. Efter samtalen får du mulighed for at besøge voksenafdelingen, hvor du kan hilse på personalet og blive vist rundt.

Ved samtalen taler vi om, hvordan de to afdelinger er ens, men også hvor der kan være forskelle, som du og din familie skal være forberedt på:

  • Samtalerne i voksenafdelingen er kortere (20 min), så det er en god idé at have forberedt sig lidt hjemmefra, fx spørgsmål.

  • Der er ofte længere mellem de planlagte samtaler.

  • Der er mulighed for, at lægen ringer til dig, i stedet for at du skal møde op til samtale. Det er dog noget, som aftales med din kontaktlæge.

  • Du skal hurtigt kunne klare samtalerne alene, men gerne med dine forældre/pårørende på sidelinjen.

  • Du (ikke dine forældre) skal selv kontakte afdelingen ved problemer og/eller spørgsmål. Det giver det bedste forløb, at vi taler direkte med dig.

Din kontaktlæge skriver et resume af din sygehistorie i journalen til voksenafdelingen.

Første gang på voksenafdelingen for mave-tarmsygdomme

Du får en kontaktlæge og sygeplejerske i voksenafdelingen, som overvejende vil være involveret i dig og din sygdom. Dem møder du ved dit første besøg. Du er velkommen til at tage dine forældre med eller en anden, som du har nær kontakt til.

Vi gennemgår din sygehistorie og din medicin. Som hovedregel fortsætter vi den samme medicin, som du har fået på Børne- og Ungeafdelingen, og du får også udleveret medicin på samme måde.

Vi drøfter også din fremtid, uddannelsesmuligheder og eventuelle rejser. Vi kan hjælpe med de lægelige papirer, du skal bruge til fx ansøgning til handicap SU, og skal du på et længere ophold i udlandet i forbindelse med din uddannelse, har vi ofte også mulighed for at hjælpe med de praktiske udfordringer fx omkring den medicinske behandling.  

Får du medicin i drop form, fx infliximab, bliver behandlingen varetaget af en sygeplejerske. Dvs. at sygeplejersken lægger droppet (venflon) på dig og vurderer, om du skal have behandlingen, om du har den forventede effekt af behandlingen og planlægger nye tider. Behandlingen gives på 30 min.

Blodprøver tages altid i Blodprøveambulatoriet (afsnit 130, i opgang 1). Der bliver ikke trukket blodprøver på et evt. drop.

Kontakt os

Hvis du får det dårligt eller har et spørgsmål, inden du skal komme næste gang, kan du kontakte os på telefonnummer 38 62 16 00 i dagtiden fra kl 8-15.  

Du kan altid få en samtale med en sygeplejerske, hvis du har nogle spørgsmål eller ting, du gerne vil have uddybet. Hvis det er nødvendigt, kan du få en akut tid hos en læge samme dag eller næste dag. Ved akut opståede problemer er det ikke altid muligt at se/tale med din faste kontaktlæge.

Ved problemer uden for telefonens åbningstid skal du kontakte vagtlægen el. 1813 afhængig af, hvor du bor.

Vi forsøger at være fleksible i forhold til tider - både når du skal have behandling, og når du skal tale med lægen - så du kan passe din skole/uddannelse. 

Redaktør