Smilende teenagepige

​Overgangen fra Børne- og Ungeafdelingen til voksenafdelingen er ét af CPH-IBDs kerneområder

Transition fra barn til voksen

​Overgangen fra Børne- og Ungeafdelingen til voksenafdelingen er ét af CPH-IBDs kerneområder for at sikre det bedste mulige liv for unge på vej ud i livet med og på trods af deres kroniske inflammatoriske tarmsygdom. 

Vi fokuserer på, at den unges selvstændighed og robusthed øges, og at den unge selv udvikler egne strategier til mestring af egen sygdom. Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på transition tidligt i mødet mellem den unge og sundhedsvæsenet.

Vi har gennem > 20 år haft et veletableret samarbejde mellem Børne- og Ungeafdelingen og Gastroenheden omkring overgangssamtalen. Samarbejdet har over de sidste år udviklet sig yderligere med flere nye tiltag  fx sygeplejerske-transitionssamtaler og splitsamtaler med lægen.

Vi har et tværfagligt team med læger, sygeplejersker og andre relevante fagpersoner til at varetage transitionsforløbene både i pædiatrien og i Gastroenheden. De har særlig interesse for og kompetencer til målrettet transition for unge med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Overgangen inddeles i tre faser


1: Forberedelse på overgang i Børne- og Ungeafdelingen (tidlig transition)

I første fase har vi konsultationer/samtaler med børn/unge fra 12-14 årsalderen, som er med til at fremme de unges selvstændiggørelse og involvere dem aktivt i forløbet. 

Der laves klare aftaler for, hvordan unge med særlige behov, herunder unge med ko-morbiditet og/eller væsentlige psykosociale udfordringer, støttes tværfagligt i transitionsforløbet.

Der er fokus på at støtte forældre og/eller netværkspersoner som led i transitionsforløbet. 

Den unge tilbydes 2 årlige transitionssamtaler med specialesygeplejersker, og der påbegyndes læge-splitsamtaler fra 12-14 årsalderen afhængigt af modenhed og sygdommen frem til overgang.

2: Overgangssamtale med voksenafdelingen i Børne- og Ungeafdelingen (overgang)

For den enkelte unge aftales, hvornår det optimale tidspunkt for overgang er – dette under hensyntagen til sygdomsforløb. Det tilstræbes, at den unges sygdom er i remission, men nogle har kronisk aktivitet og et længerevarende kompliceret forløb, hvor der må tages særlige hensyn.

Der etableres overgangssamtale med patienten og forældre, hvor både kontaktlæge på Børne- og Ungeafdelingen og en repræsentant fra Gastroenheden er til stede.

På mødet orienteres alle parter om den unge og hans/hendes sygdom, og der laves et skriftligt resumé til modtagende læge på Gastroenheden. Lægen fra Gastroenheden orienterer om den nye afdeling, og der laves aftaler om den videre behandling på Gastroenheden AHH eller gastroenterologisk afdeling på en anden matrikel. Til sidst besøges Gastroenheden. 

3: Fremmøde i voksenafdelingen (opfølgende transition)

I transitionens sidste fase har vi ambulante samtaler med forældre de første gange, i det omfang den unge ønsker det. 
Her er gentagelse af information om voksenafdelingen og samtale om relevante emner som fx:
  • Afdelingen tager sig primært af forhold omkring tarmsygdommen  
  • Udfasning af forældre involvering
  • Endoskopifunktion i voksen regi
  • Udfordringer som følge af en kronisk sygdom/symptomer/medicin
  • Mulighed for tilpasning af ambulant forløb/fremmøde efter skole/arbejde/bopæl
  • Den unges fremtidsplaner/uddannelse/rejser 
  • Ungdomsliv, kærester, sex, fester og alkohol 
  • Information omkring tilgængelige patientgrupper, hjemmesider eller andre  relevante kilder til yderligere information om livet med IBD

Litteratur

Sundhedstyrelsens anbefalinger:

Hald M, Carlsen K, Nordgaard-Lassen I, Wewer V. Challenges and obstacles in the transition process through the eyes of the gastroenterologist. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2019 Apr;31(4):486-493

Carlsen K, Hald M, Dubinsky MC, Keefer L, Wewer V. A Personalized eHealth Transition Concept for Adolescents With Inflammatory Bowel Disease: Design of Intervention. JMIR Pediatr Parent. 2019 Mar 24. doi: 10.2196/12258. [Epub ahead of print]
Redaktør