Medarbejdere

I CPH-IBD center lægger vi vægt på tværfaglig behandling. Du møder som patient derfor mange forskellige faggrupper: læger, sygeplejersker, sekretærer, diætister og forskningsmedarbejdere. I Børne- og Ungeafdelingen er der desuden psykolog og socialrådgiver. Find medarbejdere her.


Andreas Munk Pedersen


Anette Mertz Nielsen, overlæge, dr.med.

Bo Rud, overlæge
Bobby Lo, læge, ph.d.-studerende

​Telefon: 28 58 04 10 / 38 62 01 24
E-mail: Bobby.Lo@regionh.dk

Forsker med flere års erfaring inden for epidemiologisk forskning ifm. sygdomskarakterisering og sygdomsforudsigelse blandt patienter med Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa. 

I Bobby’s ph.d., The PRESAGER Vision, arbejder han med nye innovative IT-metoder til bedre at klassificere de mange aspekter (heriblandt endoskopi og histologi), som Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa medfører ved brug af bl.a. kunstig intelligens i et tværfagligt samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Resultaterne vil bane vejen for nye og bedre værktøjer til at hjælpe klinikeren i at vælge den korrekte behandling for patienter med Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa og på sigt, forudsige sygdomsforløbet hos den enkelte patient. 

Bobby er projektansvarlig for EASI-studiet, som undersøger, hvordan behandling med Asacol® kan forenkles blandt patienter med colitis ulcerosa i et stort lodtrækningsstudie.

Bobby har desuden et stort fokus på de bløde værdier, hvor han bl.a. i et internationalt samarbejde er ved at undersøge COVID-19-pandemiens påvirkning på patienter med mavetarmsygdomme.
Christian Jakobsen, overlæge

​Telefon: 38 62 27 36
E-mail: Christian.jakobsen.01@regionh.dk

Afdelingslæge Christian Jakobsen har skrevet ph.d. om forløbet af kronisk tarmbetændelse (IBD) hos børn. Hans aktuelle forskning vedrører faktorer (miljø, gener og mikrobiom), som har betydning for, at børn udvikler IBD, samt hvordan disse påvirker forløbet af deres sygdom over tid. 

Herudover er hans forskningsfokus på, hvordan den medicinske samt kirurgiske behandling påvirker langtidsprognosen (udvikling af komplikationer og kræft). 

Christian er medlem af IBD-Working Group, som er en europæisk arbejdsgruppe, der laver guidelines samt internationale forskningsprojekter omkring IBD hos børn. 

Som del af arbejdsgruppen deltager han i et stort europæisk samarbejde omkring en decentraliseret europæisk biobank for børn med IBD. I biobanken indsamles prøver (blod, afføring og væv) fra diagnosetidspunktet og med faste intervaller i løbet af opfølgningstiden.


Dennis Röser


Flemming Bendtsen, professor

Koordinerende professor
Flemming Bendtsen, professor, overlæge dr.med.

Gastroenheden
Hvidovre Hospital
Telefon: 38 62 32 73
E-mail: flemming.bendtsen@regionh.dk

Flemming Bendtsen er lærestolsprofessor i gastroenterologi og hepatologi. Han er desuden forskningsansvarlig for forskningen i Gastroenheden, Medicinsk Sektion, samt hovedvejleder for 2 ph.d.-studerende og medvejleder for 2 ph.d.-studerende, hvis hovedforskningsområder er forbedring af behandling af patienter med inlammatorisk tarmsygdom. Studierne omfatter epidemiologiske studier med undersøgelse af større befolkningsgrupper med sygdommen, afprøvning af nye behandlingsprincipper.

Flemming Bendtsen har desuden et nært samarbejde med flere basale institutter, hvor sygdomsmekanismer søges afdækket ved undersøgelse af såkaldte omics (genstrukturer, proteindele, bakterielle sammensætninger i tarm, etc)  og deres betydning for sygdomsudvikling.
Gitte Pedersen, overlæge, dr.med.

E-mail: gitte.pedersen.01@regionh.dk

Klinisk og forskningsmæssig specialist inden for inflammatoriske tarmsygdomme.

Har skrevet disputats om proinflammatoriske cytokiners effekt på metaboliske og immunologiske funktioner i colonepithelceller in vitro. 

Involveret i etablering af højt specialiseret enhed til endoskopiske undersøgelser hos børn.

Kontaktperson omkring IBD patienter mellem børne og voksenafdeling på Hvidovre Hospital 

Ansvarlig for vurdering/fordeling af relevante industri-initierede forskningsprojekter indenfor IBD, og involveret i afprøvning med ny medicin til IBD-patienter.
Gorm Roager Madsen, læge, ph.d.-studerende

​Telefon: afventer arbejdstelefon
E-mail: Gorm.roager.madsen.01@regionh.dk

Gorm Roager Madsen er projektansvarlig for IBD Prognosis Study på Hvidovre Hospital, der undersøger sygdomsforløbet af inflammatorisk tarmsygdom (IBD). 

Gorms forskning er særligt fokuseret på, hvordan tarmultralyd kan bruges til at overvåge sygdomsaktiviteten hos patienter med IBD. Gorm vil bruge informationer fra de ultralydsskanninger, der bliver lavet i forbindelse med IBD Prognosis Study, til at forske i, hvordan vi kan bruge tarmultralyd til at forudsige sygdomsopblussen, overvåge effekten af den medicinske behandling og tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

Derudover samarbejder Gorm med Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) om forskning i, hvordan vi bedst uddanner læger i brugen af tarmultralyd. Med brug af store billeddatabaser håber han at kunne udvikle læringsværktøjer, der kan bruges til at uddanne læger i tarmultralyd. 
Henning Rasmussen, overlægeIda Vind, Overlæge, ph.d., klinisk lektor


Inge Nordgaard-Lassen, ledende overlæge, dr.med.

Speciallæge i Gastroenterologi og Hepatologi.

Klinisk og forskningsmæssigt specialist inden for inflammatoriske tarmsygdomme og tarmsvigt og har skrevet disputats inden for tarmsvigtsområdet med pionerarbejdet inden for tyktarmens betydning også for optagelse af ernæring ved sygdom eller operationer i tyndtarmen. En viden, som har ændret praksis for at mindske længden af tarm, der fjernes ved et operativt indgreb.

Ledelseserfaring siden 2006 og en lederuddannelse fra CBS i København.

Gastroenheden er landets største fælles medicinsk-kirurgisk mavetarmafdeling. Her behandles patienter med både almindelige og specielle mavetarm sygdomme, og vi har ekspertise inden for begge områder, ligesom uddannelse og forskning er særlige fokusområder.

Der forskes i alle de sygdomsgrupper, som afdelingen varetager udredning og behandling for, og ofte i samarbejde med andre afdelinger og hospitaler i ind- og udland.
Ida Vind, klinisk lektor, overlæge, ph.d

​Telefon: 38 62 19 63
E-mail: ida.vind@regionh.dk

Ida Vind har primært forsket i epidemiologi inden for inflammatoriske tarmsygdomme.

Aktuelt er hun hovedvejleder for en ph.d.-studerende og tidligere medvejleder for flere nu afsluttede ph.d-studier. 

Ida samarbejde med KU og Ålborg Universitetshospital med henblik på etablering af fase 1 studie med afprøvning af rektal insulin til ptt med UC.

Ida deltager også i EASI-studiet.
Johan Burisch, ​1. reservelæge, ph.d

E-mail: Johan.burisch@regionh.dk

Johan Burisch er uddannet læge i 2010 og har skrevet ph.d. i 2013 om forekomsten og naturhistorien af inflammatorisk tarmsygdom i Europa. Han har været post.doc ved Mt Sinai Hospital i New York. 

Johans forskning fokuserer især på, hvorfor inflammatorisk tarmsygdom opstår, og hvordan man kan forudsige sygdomsforløbet.

Johan leder en række projekter, der alle har til fælles, at de kombinerer kliniske faktorer med prøver fra blod, afføring og tarmslimhinden for at kunne skræddersy behandling af patienterne. Derudover bruger han nationale og lokale behandlingsdatabaser til at undersøge behandlingsvalg og -effekt hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

Johan er involveret i European Crohn's and Colitis Organisation og leder den internationale Epi-IBD-gruppe, der undersøger sygdomsforløb af inflammatorisk tarmsygdom i Europa.


Katrine Carlsen, læge, ph.d.


Klaus Theede, afsnitsansvarlig overlæge, ph.d.

​Telefon: 38 62 18 63
E-mail: Klaus.theede@regionh.dk

Klaus Theede er afsnitsansvarlig overlæge for det medicinske ambulatorium i Gastroenheden. Hans forskning har særlig fokus på colitis ulcerosa og anvendelse af fæces calprotectin, endoskopi og histologi, men han arbejder også med epidemiologisk forskning omkring IBD samt behandling af IBD med thiopuriner. Han deltager også i industri-initierede forskningsprojekter afprøvning med ny medicin til IBD-patienter.

Klaus er medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi, herunder flere arbejdsgrupper, der laver nationale guidelines omkring IBD, samt bestyrelsen for Dansk Selskab for Intern Medicin.


Lars Folmer Hansen


Mads Damsgaard Wewer, medicinstuderende, forskningsmedarbejder

​Telefon: 27 24 49 16
E-mail: mads.damsgaard.wewer@regionh.dk

Mads Damsgaard Wewer foretager epidemiologisk forskning omhandlende kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD). 

I Danmark har vi grundet strukturen af sundhedsvæsenet rige muligheder for at lave registerforskning. Således kan vi vurdere forekomst og forløb af sygdom samt behandling.

Projekter: 

  • The Incidence and Disease Course of Perianal Crohn’s Disease: A Danish Nationwide Cohort Study, 1997-2015
  • Endoscopic Small Bowel Balloon Dilations in Patients with Crohn’s Disease: A Danish Nationwide Cohort Study, 1997-2015
  • Systematisk review omhandlende forløb af immunmedierede sygdomme ved samtidig IBD

Vejleder: 
Johan Burisch


Maria Dorn-Rasmussen


Marianne Kiszka-Kanowitz, overlæge
Mette Hald, Cand.Psych.

​Telefon: 93 95 93 86
E-mail: Mette.hald.01@regionh.dk

Mette Halds forskning går ud på at sikre unge patienter og deres forældre nem adgang til viden og strategier, således at udviklingen af de kompetencer, der er nødvendige for en effektiv håndtering af sygdommen og dens psykosociale udfordringer, kan understøttes.

Projekter:

  • YPC: Udvikling af støtteapp. til unge med IBD (13-18 år)
  • CPC: Udvikling af støtteapp. til børn med IBD (2-12 år)
  • PPC: Udvikling af støtteapp. til forældre til børn med IBD

Michelle Vernstrøm Prosberg


Mikkel Malham, læge, ph.d., Post doc

​E-mail: mikkel.malham.knudsen.01@regionh.dk

Mikkel Malham er seniorforsker med særligt fokus på inflammatorisk tarmsygdom med debut i børnealderen. Han forsvarede i foråret 2020 sin ph.d. omhandlende sygdomsforløbet for børn med inflammatorisk tarmsygdom og senfølgerne forbundet med at udvikle denne tilstand.

Hovedbudskabet i hans forskning er, at individer, der har udviklet inflammatorisk tarmsygdom som barn, ser ud til at have en mere aggressiv sygdomsform sammenholdt med dem, der har udviklet sygdommen som voksen. 

Udover dette interesserer Mikkel sig for den almene pædiatriske gastroenterologi. Han har udarbejdet flere landsdækkende instrukser samt holdt flere undervisningsseancer for landets almen praktiserende læger og sundhedsplejersker inden for emnerne mavesmerter, forstoppelse og refluks sygdom.
Mirabella Zhao, læge, ph.d.-studerende

Telefon: 51 35 32 89
E-mail: Mirabella.zhao@regionh.dk

Mirabella Zhao foretager epidemiologisk og klinisk forskning med særlig fokus på behandlingseffekt og sygdomsforløb hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, som er i behandling med biologiske lægemidler. 

Mirabella er projektansvarlig for Det Danske IBD Biobank Projekt (DIB), som undersøger for biomarkører, der forudsiger behandlingsrespons på behandling med biologiske lægemidler.
Mohamed Attauabi, læge, ph.d.-studerende

​Telefon: 38 68 66 15
E-mail: Mohamed.Attauabi.02@regionh.dk

Mohamed Attauabi er ansvarlig for gennemførslen af IBD Prognose Studiet, der undersøger sygdomsforløbet af inflammatorisk tarmsygdom (colitis ulcerosa, morbus Crohn og uklassificérbar inflammatorisk tarmsygdom). 

Mohamed Attauabis forskning fokuserer på at udvikle avancerede sygdomsmodeller og simple kliniske værktøjer, der har dét tilfælles, at de forsøger at forklare sygdommenes opståen samt forudsige sygdomsforløbet og behandlingseffekten hos den enkelte patient. Målet er at forbedre prognosen af sygdommene og individualisere rådgivningen af og kontrolforløbene for patienter med disse tarmsygdomme. 

Mohamed Attauabi leder en række kliniske studier, heriblandt DESCARTES studiet, som evaluerer og nytænker måden at tilgå patienter med inflammatorisk tarmsygdom. 

Mohamed Attauabi udarbejder desuden evidensanalyser, som fremmer det tværfaglige samarbejde omkring patienter med både inflammatorisk tarmsygdom og andre kroniske sygdomme. 

Mohamed Attauabi er styregruppemedlem af Dansk Kvalitetsdatabase for Inflammatoriske Tarmsygdomme (DANIBD) og indgår i etableringen af tværregionale behandlingsdatabaser, heriblandt Det Danske IBD Biobank projekt. 
Monica Kjær, overlæge
Noor Hadi, medicinstuderende, forskningsassistent

Email: noor.hadi@regionh.dk

Noor er tilknyttet Det Danske IBD Biobank-projekt, som sigter på at optimere behandlingen med biologiske lægemidler hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom ved at skræddersy behandlingen til den individuelle patient ud fra dennes biologiske profil.
Orhan Bolut, klinisk lektor, overlæge

Pernille Dige Ovesen, medicinstuderende, forskningsassistent

E-mail: pernille.dige.ovesen.01@regionh.dk

Pernille er tilknyttet Det Danske IBD Biobank-projekt, som sigter på at optimere behandlingen med biologiske lægemidler hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom ved at skræddersy behandlingen til den individuelle patient ud fra dennes biologiske profil.
Rune Levring Wilkens, 1. reservelæge, ph.d.

​Telefon: 38 62 13 56 / 27 20 21 47
E-mail: Rune.levring.wilkens@regionh.dk

Rune Levring Wilkens' forskningsområde omfatter primært tarmultralyd og inflammatoriske tarmsygdomme. Fokus er på metode, reproducerbarhed og anvendelighed i klinikken, men også diagnostisk sikkerhed og prognostisk anvendelse inden for både morbus Crohn og Colitis ulcerosa. 

Rune er bestyrelsesmedlem i International Bowel Ultrasound group, der udover forskning også fokuserer på uddannelse af læger i tarmultralyd. Han er også medlem af Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi’s ultralyds udvalg. 
Søren Kjær, overlæge

Mail: soeren.kjaer.02@regionh.dk

Søren er certificeret kolorectal kirurg, med fokus på rectum og pouch kirurgi. Er ansvarlig for børne IBD kirurgi.
Trine Boysen, overlæge, Ph.D., Postgraduat Klinisk Lektor (PKL)

​Telefon: 38 62 19 54
E-mail: Trine.boysen@regionh.dk

Trine Boysen er postgraduat klinisk lektor i medicinske mavetarm- og leversygdomme.

Trine har lang erfaring med medicinsk uddannelse og undervisning. Hendes fokusområde er et trygt og anerkendende læringsmiljø med moderne og tidssvarende undervisningsformer. Herigennem understøttes den kliniske læring af relevante uddannelsesprogrammer, som sikrer, at de uddannelsessøgende opnår de nødvendige kompetencer – tiltag, der i sidste ende sikrer den gode patientbehandling.

Trines primære forskning tager udgangspunkt i epidemiologi (forskning på store grupper/befolkninger), hvor hun har udarbejdet en ph.d. på Statens Serum Institut (SSI) samt forskning i krydsfeltet mellem de kroniske mavetarmsygdomme og infektioner. 

Trine har de seneste år, via ophold i udlandet, uddannet sig inden for tarmultralyd, som er en ny og skånsom metode til at undersøge patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. 

De seneste år har hendes forskningsprojekter helt overvejende været centreret om tarmultralyd, både som projektdeltager og som vejleder.

Særligt vil tarmultralydsscanning af patienter, der inkluderes i The Copenhagen IBD Cohorte fra 2021, være et af Trines store projekter i de kommende år. 
Vibeke Wewer, overlæge, klinisk forskningslektor, Ph.D

Jeg arbejder med årsagssøgende epidemiologisk forskning, individualiserede behandlingsforløb og at iværksætte og implementere eHealth-uddannelse hos børn og unge patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. 

Afledte værdier af projekterne er: 

  1. evidensbaseret cancer overvågning af patienter med debut i børne- og ungealderen
  2. overvågning af incidensudvikling med deraffølgende afledte ressourcebehov til medicinsk og kirurgisk behandling
  3. reduceret skolefravær og forældres fravær fra arbejde
  4. målrettet og optimeret patientbehandling.Redaktør