​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gonorré

Gonorré​ er en seksuelt overført infektion, som er forårsaget af bakterien Neisseria gonorrhoeae (gonokokker). 

​​​Forfatter
Nina Rise
​Referent
Isik S. Johansen
​Dato
1. maj 2023


​Gonorré er en seksuelt overført infektion, som er forårsaget af bakterien Neisseria gonorrhoeae (gonokokker). 

Gonokokker forekommer overalt i verden. Gennem 1980'erne og 1990'erne var incidensen faldende i Danmark, men siden 1997 har den været stigende (hos kvinder siden 2003) og især siden 2010.

I 2020 blev registreret i alt 3.464 tilfælde i Danmark, størstedelen hos mænd, hvoraf 55% var homoseksuelt smittede.

Blandt kvinder forekommer gonorré hyppigst hos de 20-24-årige. I 2020 blev der registeret 844 tilfælde af gonorré hos kvinder i Denmark, hvoraf 3% var hos gravide (n=24).

I 2019-2020 blev der registreret 28 tilfælde af gonorré​ blandt børn i Danmark. Heraf var 17 børn i alderen 0-8 år, hvoraf 9 var nyfødte med gonorroisk konjunktivitis.

Gonorré er anmeldelsespligtig via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem. Der er desuden meldepligt til Statens Serum Institut fra laboratorier, der påviser gonokokker.


​Gonorré​ smitter ved ubeskyttet samleje, såvel ved oral, vaginal og anal sex.

Neisseria gonorrhoeae kan inficere slimhinden i cervix som det primære sted for infektion hos kvinder. Desuden kan fauces, urethra og rectum inficeres.

Smitte kan foregå ved vertikal transmission fra mor til barn ved fødslen.

Asymptomatiske personer smitter i lige grad med symptomatiske personer, og udgør dermed et smittereservoir.

​Infektion med Neisseria gonorrhoeae efterlader ikke immunitet.


​Inkubationstiden fra smittetidspunktet til symptomdebut er 2-8 dage.

De hyppigste symptomer hos kvinder er fra underlivet, så som mukopurulent udflåd fra skeden, smerte ved vandladning, udflåd fra urinrøret, ubehag i nedre abdomen og evt. dyspareuni. Infektion i svælg og rektum  giver sjældent symptomer. Omkring halvdelen af kvinder smittet med gonorré​ har en asymptomatisk infektion.

Naturforløbet af infektion med Neisseria gonorrhoeae er spontan remission i løbet af uger til måneder, men med risiko for ascenderende infektion hos kvinder medførende salpingit, der kan give kroniske underlivssmerter, risiko for ekstrauterin graviditet og i værste fald infertilitet. Lokale komplikationer kan være bartholinitis med evt. abscesdannelse.

​Dissemineret gonorroisk infektion kan give septisk artrit, fortrinsvist i de store led, gonokok-dermatit-artrit syndrom, peri-hepatit, distalt lokaliserede pustler eller vaskulitter. Efter overstået infektion kan endvidere ses reaktiv artrit.

Ved infektion med gonokokker i øjet, kan udvikles konjunktivitis med blindhed til følge såfremt ubehandlet.


​De kliniske manifestationer hos den gravide adskiller sig ikke fra ikke gravide.

Ved ubehandlet gonorré​ hos den gravide er der risiko for overførsel af infektion til barnet i form af purulent konjunktivitis.​


​Der er ikke påvist gonokokinfektion hos fostre. Gonorré​ i graviditeten kan medføre en øget risiko for præmatur ruptur af membraner (PROM), præterm fødsel, lav fødselsvægt, samt neonatal og perinatal mortalitet.

Nyfødte kan udvikle purulent konjunktivitis efter smitte med gonokokker via fødselskanalen. Infektionen kan blive manifest i løbet af 2-5 dage efter fødsel, og den kan ubehandlet udvikle sig aggressivt med destruktion af øjenæblet indenfor et par døgn og efterfølgende permanent blindhed.


​Der er ingen smitterisiko fra den gravide til det ufødte foster.

I USA forekommer perinatal transmission i 30-40% af tilfælde med ubehandlet cervikal gonorré​ infektion hos den gravide.​


​Screening for gonorré indgår ikke som en rutinemæssig del af svangre omsorgen i Danmark, men udføres kun ved behov.

Gravide kvinder bør undersøges for gonorré ved:

  • Kendt eksposition for gonorré.

  • Symptomer, som giver mistanke om gonorré​.

  • Anden påvist seksuel overført infektion.

  • Usikker sex og hyppige partnerskift.

Podning hos asymptomatiske kvinder foretages fra cervix, urethra, og/eller fauces til nuklein syreamplifikationsteknik (NAT). Ligeledes kan first void urin bruges til NAT, men skal hos kvinder suppleres med cervixpodning for maksimal sensitivitet.

Ved symptomer eller positiv NAT gøres podning fra samme lokalisationer til dyrkning og resistens.

Asymptomatiske kvinder anbefales altid podet fra vagina, fauces og rektum.

Symptomatiske kvinder skal podes fra cervix, urthra og fauces samt fra rektum.

Ved mistanke om gonorroisk konjunktivitis skal ligeledes podes fra øjenpus.


Diagnostisk af gonorré​ hos fosteret er ikke relevant. ​


​Øjenbetændelse hos nyfødte især de første 14 levedage bør give mistanke til gonorroisk konjunktivitis. Ved mistanke udføres podning fra øjenpus til akut mikroskopi for gonokokker samt dyrkning og resistens. 

Ved gonorroisk konjunktivitis hos nyfødte skal henvises akut til specialafdeling mhp. behandling for at bevare synet.


Behandling med antibiotika iværksættes efter positiv NAT og efter der er sikret podninger til dyrkning og resistens fra alle relevante anatomiske lokaliteter.

Gonorré​ hos gravide og ammende behandles med Ceftriaxon som engangsdosis. Hvis tidligere påvist anafylaksi for Ceftriaxon kan Gentamicin anvendes.

Gonorroisk konjunktivitis hos voksne og hos nyfødte behandles ligeledes med Ceftriaxon.  Endvidere renses øjet hver time med fysiologisk saltvand indtil pussekretion er ophørt.

​Prognosen er god ved tidlig indsættende behandling. Ved positiv dyrkning bør udføres kontrolpodning til dyrkning og resistens fra alle relevante anatomiske lokaliteter 14 dage efter endt behandling. Ved positiv NAT men negativ dyrkning bør udføres kontrolpodning til NAT 14 dage efter endt behandling.​


​Der findes ingen forebyggende vaccine mod gonorré.

Gonorré kan forebygges ved brug af kondom.

Hvis den gravides seksualpartner testes positiv for gonorré​ frarådes sex, eller der anbefales sikker sex med kondom, indtil partnerens infektion er velbehandlet og der foreligger negativ kontroldyrkning 14 dage efter endt behandling.

Den gravide skal som kontaktperson testes og behandles, hvis hun findes positiv.

​Seksuelle partnere indenfor de seneste tre måneder bør informeres om diagnosen og tilbydes undersøgelse.

Der er ingen restriktioner mht. amning for kvinder med gonorré​.Redaktør