​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Corona Virus Infectious Disease 2019 (covid-19)

Covid-19 er en infektion i luftvejene forårsaget af Severe Acute Respiratory Distress Corona Virus 2 (SARS-CoV-2).

​​​​​Forfatter
Nina Weis

Referent
Terese L. Katzenstein

Dato
1. maj 2023


​Covid-19 er en infektion i luftvejene forårsaget af Severe Acute Respiratory Distress Corona Virus 2 (SARS-CoV-2).

Covid-19 forårsagede, med start januar 2020, en global pandemi. Prævalensen er i marts 2023 > 676 millioner smittede personer globalt, heraf > 3,45 millioner i Danmark.


​Smitte med covid-19 sker med små dråber (aerosoler) og kontaktsmitte.

Man kan udskille SARS-CoV-2 uden at have symptomer. Den største udskillelse af virus sker i døgnene omkring symptomdebut, og smitterisikoen er derfor højest hhv. 2-4 dage før og efter at man får symptomer. Risikoen for at smitte andre antages at være størst for symptomatiske personer.

​Smitte fra gravide til foster er kun sjældent påvist.


​Inkubationstiden er 1-14 dage, med en median tid fra smitte til symptomdebut på 5 dage.

For de, som er smittede og som udvikler symptomer, sker det for langt de flestes vedkommende <12 dage. Median tid fra symptomdebut til udvikling af indlæggelseskrævende covid-19 pneumoni er ca. 7 dage.

Kliniske tegn er feber, påvirket almentilstand, hovedpine, hypoxi, halssmerter, hoste, tab af lugte og/eller smagssans, myalgi, diarre.

Risikofaktorer for udvikling af alvorligt forløb med covid-19 er høj alder, kronisk sygdom og overvægt.​


​Gravide kvinder har, sammenlignet med ikke-gravide, ikke en øget risiko for at blive smittet med covid-19.

Hovedparten af gravide med covid-19 udvikler et mildt sygdomsforløb. Men gravide kvinder er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 sammenlignet med ikke gravide kvinder i samme aldersgruppe. Sundhedsstyrelsen betragter ud fra et hensyn til den gravide og det ufødte barn, gravide som en risikogruppe i forhold til covid-19.

Tilsvarende for ikke-gravide gælder det, at gravide med kendte risikofaktorer (som nævnt ovenfor) er i risiko for at udvikle et mere alvorligt forløb af covid-19.


Kun relativ få nyfødte er fundet positive ved PCR-test for SARS-CoV-2. Der er i nogle tilfælde påvist positive IgM antistoffer trods negativ PCR-test af nasopharyngeal podning. Hyppighed af neonatal død er beskrevet som meget lav.​​


​Smitterisiko fra mor til foster og til det nyfødte barn under fødslen er mulig, men forekommer kun sjældent, og for nyfødte formentlig hyppigere hvis den gravide har haft covid-19 ≤ 14 dage før fødslen end tidligere i graviditeten.

​Post-natal smitte kan ske fra mange forskellige smittekilder, hvoraf moderen udgør en.


Diagnosen stilles ved PCR- eller Point-Of-Care (POC) – test for SARS-CoV-2 på hhv. svælg – eller næse-podning.​


Diagnostik af covid-19 hos fosteret er Ikke relevant.​


PCR-test for SARS-CoV-2 fra svælgpodning, evt. nasalpodning eller analpodning. Forekomst af IgM antistoffer i det nyfødte barns blod kan tale for eksposition for SARS-CoV-2, men testresultatet kan være falsk positivt.​


Gravide behandles iht gældende retningslinjer - og tilsvarende ikke-gravide - med ilttilskud, mekanisk ventilation eller ECMO-behandling, antiviral behandling med remdesivir, anti-inflammatorisk behandling med dexamethason, anti-thrombose behandling med innohep samt evt. anden immunmodulerende behandling.​​


​Det er vigtigt at gravide kvinder i videst muligt omfang beskytter sig mod at få covid-19 og at de, i tilfælde af symptomer, som potentielt er forenelige med covid-19, søger læge med henblik på at få diagnosen bekræftet.

​Profylakse anbefales i form af vaccination med mRNA-vaccine til alle, inkl. kvinder som overvejer - eller prøver - at blive gravide eller som er gravide. Der er ikke rapporteret om øget risiko for spontan abort, præterm fødsel, SGA, kongenitte malformationer eller neonatal død i forbindelse med vaccination.

Der er ingen restriktioner mht. amning for kvinder med covid-19.


 • ​Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020 Sep 1;370:m3320

 • Chinn J, Sedighim S, Kirby KA, Hohmann S, Hameed AB, Jolley J et al. Characteristics and Outcomes of Women With COVID-19 Giving Birth at US Academic Centers During the COVID-19 Pandemic. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2120456

 • Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Retningslinje for behandling af voksne Covid-19 patienter​

 • Deprest J, Choolani M, Chervenak F, Farmer D, Lagrou K, Lopriore E et al. Fetal Diagnosis and Therapy during the COVID-19 Pandemic: Guidance on Behalf of the International Fetal Medicine and Surgery Society. Fetal Diagn Ther 2020;47:689–698.

 • Gosdin L, Wallace B, Lanzieri TM, Olsen EO, Lewis EL, Chang DJ et al. Six-Month Outcomes of Infants Born to People With SARS-CoV-2 in Pregnancy. Pediatrics 2022; 150 (6): e2022059009.

 • Johns Hopkins University of Medicine Coronavirus Resource Center 

 • Karasek D, Baer RJ, McLemore MR, Bell AJ, Blebu BE, Casey JA et al. The association of COVID-19 infection in pregnancy with preterm birth: A retrospective cohort study in California. Lancet Reg Health Am 2021;2:100027

 • Liu H, Liu F, Li J, Zhang T, Wang D, Lan W. Clinical and CT imaging features of the COVID-19 pneumonia: focus on pregnant women and children. J Infect. 2020;80(5):e7–13.

 • Papapanou M, Papaioannou M, Petta A, Routsi E, Farmaki M, Vlahos N et al. Maternal and Neonatal Characteristics and Outcomes of COVID-19 in Pregnancy: An Overview of Systematic Reviews. Int J Environ Res Public Health 2021;18(2):596

 • Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet https://www.sst.dk/da/udgivelser/2022/retningslinjer-for-haandtering-af-covid-19

 • Thompson JL; Nguyen LM; Noble KN; Aronoff DM. COVID-19-related disease severity in pregnancy. Am J Reprod Immunol 2020; 84:e13339

 • Berghella V, Hughes BL. COVID-19. UpToDate Mar 2023: Overview of pregnancy issues​


Redaktør