​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Corona Virus Infectious Disease 2019 (covid-19)

Covid-19 er en infektion i luftvejene forårsaget af Severe Acute Respiratory Distress Corona Virus 2 (SARS-CoV-2).

​​Forfatter
Ellen Moseholm

Referent
Nina Weis

Dato
1. maj 2023


Covid-19 er en infektion i luftvejene forårsaget af Severe Acute Respiratory Distress Corona Virus 2 (SARS-CoV-2).

​Covid-19 forårsagede, med start januar 2020, en global pandemi. I marts 2023 har mere end 676 millioner mennesker været smittet på verdensplan. I Danmark anslås det, at mere end 3,5 millioner personer har været smittet siden starten af epidemien. ​


Smitte med covid-19 sker med små dråber og kontaktsmitte.

Personer med covid-19 infektion uden symptomer kan godt smitte andre. Risikoen for at smitte andre antages dog at være størst for symptomatiske personer, hvor smitterisikoen er størst 2-4 dage før og efter at man får symptomer.

Smitte fra gravide til foster er kun sjældent påvist. ​​


Tiden fra smitte til symptomer er 1-14 dage med en gennemsnitstid på 5-6 dage og ved de seneste covid-varianter måske endnu kortere.

For personer, som er smittede og som udvikler symptomer, vil de fleste opleve symptomer inden for de første 12 dage efter smitte. En mindre andel af smittede udvikler komplikationer i form af covid-19 lungebetændelse. Dette vil ofte ske inden for 7 dage efter de første symptomer.

Symptomer på covid-19 er feber, påvirket almen tilstand, hovedpine, svært ved at trække vejret, halssmerter, hoste, tab af lugte og/eller smagssans, træthed og diarre.

​Risikofaktorer for udvikling af alvorligt forløb med covid-19 er høj alder, kronisk sygdom og overvægt.​


Gravide kvinder har, sammenlignet med ikke-gravide, ikke en øget risiko for at blive smittet med covid-19. 

Symptombilledet for gravide adskiller sig ikke fra ikke-gravides. Langt de fleste gravide med covid-19 vil få et mildt sygdomsforløb. Gravide kvinder er dog i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 sammenlignet med ikke gravide kvinder i samme aldersgruppe. Ud fra et hensyn til den gravide og det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til covid-19.

Tilsvarende for ikke-gravide gælder det, at gravide med kendte risikofaktorer (som nævnt ovenfor) er i risiko for at udvikle et mere alvorligt forløb af covid-19.​


Hos gravide med covid-19 er der rapporteret om få tilfælde af smitte fra mor til foster. Risikoen for komplikationer og fosterdød er meget lav.  ​​


Smitte med covid-19 fra mor til barn i forbindelse med graviditet og fødsel forekommer sjældent. Risikoen er størst hos gravide, som har haft covid-19 mindre end 14 dage før fødslen.

​Det nyfødte barn kan blive smittet efter fødslen, både af moderen og af andre personer. ​


Covid-19 konstateres med en podning fra svælg eller næse, som PCR testes for SARS-CoV-2. ​


Det er ikke relevant at diagnosticere covid-19 hos fosteret.​


Covid-19 hos det nyfødte barn konstateres via en svælgpodning eller eventuelt podning fra næse eller endetarmen, som PCR testes for SARS-CoV-2. ​


​Covid-19 behandles på samme måde hos gravide, som hos ikke-gravide. Langt de fleste vil have en mildt sygdomsforløb, hvor der ikke er behov for medicinsk behandling.

Alvorlig covid-19 behandles med ilttilskud, antiviral medicin, anti-inflammatorisk medicin, blodfortyndende behandling og eventuelt behandling med henblik på at styrke immunsystemet.  ​​


Der findes en forebyggende vaccine mod covid-19, som til dels beskytter mod smitte, og i tilfælde af at man bliver smittet, også mod et alvorligt sygdomsforløb.

​Vaccination anbefales til alle, inklusive kvinder som overvejer – eller prøver – at blive gravide eller som er gravide. Der er ikke rapporteret om øget risiko for spontan abort, fødselskomplikationer eller misdannelse i forbindelse med vaccination.

​Det er vigtigt at gravide kvinder i videst muligt omfang beskytter sig mod at få covid-19 og at de, i tilfælde af symptomer, som potentielt er forenelige med covid-19, søger læge med henblik på at få diagnosen bekræftet. ​


Gravide bør undgå kontakt til personer, som kan være smittede med coronavirus. God hygiejne, som hyppig håndvask og brug af håndsprit, kan forebygge smitte.

Gravide med lette luftvejssymptomer, der kan give mistanke om coronavirus, opfordres til at blive hjemme og eventuelt tage en covid-19 test. Egen læge kontaktes telefonisk, hvis den gravide tester positiv for covid-19 og/eller får svær og tiltagende åndenød, samt feber ≥ 38°C.

Kvinder med covid-19 må gerne amme og smitte med covid-19 ikke en årsag til at afbryde allerede etableret amning.​


Redaktør