​​​​​​​​

Borreliose (borrelia-infektion)

​Borreliose skyldes infektion med bakterien borrelia burgdorferi, der overføres via bid fra flåter. ​

​Forfatter
Ellen Moseholm

Referent
Nina Weis

Dato
1. maj 2023​


​​​​​​​​​​

Borreliose skyldes infektion med bakterien borrelia burgdorfe​ri, der overføres via bid fra flåter. 


Borreliose overføres kun ved flåtbid og smitter ikke mellem mennesker. Smitte via flåtbid sker ofte, hvis man færdes i skovbryn eller haver med højt græs, særligt i områder hvor der også findes råvildt, der typisk bærer flåter. Flåterne er mest aktive i det tidlige forår.

​I Danmark har omkring 15% af alle skovflåter borrelia bakterien, hvor kun 1-3% af flåtbid fører til borreliose.​​


Borreliose kan give forskellige symptomer afhængig af sygdomsstadie.

I første stadie viser den tidlige infektion sig inden for et par uger med et karakteristisk velafgrænset rødt hududslæt, som spreder sig omkring bidstedet (erythema migrans).

I andet stadie spreder infektionen sig fra bidstedet til andre organer, som fx hjernen. Dette kaldes neuroborreliose. Symptomerne på neuroborreliose er oftest hovedpine og nakke-/rygstivhed og udstrålende nervesmerter eller muskellammelser, typisk i ansigtet.

I tredje stadie, som kan opstå flere måneder efter flåtbidet, ses mere sjældne og langvarige symptomer som fx led-betændelse og karakteristiske hududslæt.​​


Symptomer ved borreliose hos den gravide adskiller sig ikke fra symptomer hos ikke-gravide kvinder.


Der er ikke påvist en sammenhæng mellem borreliose hos den gravide og en øget risiko for abort eller fosterdød. Risikoen for fosterskader ved borreliose hos moderen er ligeledes meget lav. 

Det nyfødte barn får ikke nogen symptomer, hvis moderen har borreliose under graviditeten eller fødslen. ​


​​Borrelia kan passere gennem moderkagen til fosteret, men det er uvist, hvor ofte dette sker og om det har nogen betydning for fosteret.


Borreliose konstateres typisk ud fra det karakteristiske røde velafgrænset hududslæt (erythema migrans). En let rødme, som ofte opstår som reaktion på et flåtbid, er ufarligt og bør ikke tolkes som borreliose. Borreliose bør mistænkes, hvis rødmen spreder sig i løbet af et par dage.

Hvis der er et karakteristisk udslæt, skal der ikke tages blodprøver for at bekræfte diagnosen borreliose. Hvis der er mistanke om, at infektionen har spredt sig (andet sygdomsstadie), kan det være relevant at tage en blodprøve. Ved mistanke om neuroborreliose udføres en rygmarvsprøve mhp. undersøgelse af spinalvæsken.

Ved mistanke om borreliose, skal den gravide kontakte egen læge eller en jordemoder, som vil tage stilling til, om der skal henvises til en speciallæge. ​​


Påvisning af borreliose hos fostret udføres ikke.​​


Påvisning af borreliose hos det nyfødte barn udføres ikke.​​


Borreliose kan behandles effektivt med antibiotika uanset sygdomsstadie. 


Der findes ingen vaccine mod borreliose. Den vigtigste forebyggelse er helt at undgå flåtbid. Hvis man bliver bidt af en flåt, skal flåten fjernes hurtigst muligt og helst indenfor 24 timer.  ​


Man kan forebygge borreliose ved helt at undgå flåtbid. Dette kan fx gøres ved at benytte lange bukser og bluser, samt insektspray, hvis man færdes steder hvor der kan være flåter.

​Hvis man får et flåtbid, er risikoen for at få borreliose meget lille, hvis flåten fjernes inden for 24 timer, efter den har sat sig fast. Flåter kan bide sig fast alle steder, men sætter sig oftest steder, hvor huden er tynd og fugtig, fx i knæhaser, armhuler, lysken og hårkant. Hvis man færdes steder med flåter, er det en god idé løbende at tjekke om man skulle have fået et flåtbid. 

Kvinder med borreliose må gerne amme​.​


Redaktør