Uddannelse

​Her kan du læse mere om de forskellige uddannelsesforløb i Ortopædkirurgisk Afdeling og finde kontaktoplysninger på de uddannelsesansvarlige.

​​​​


​​Læge 

​Ortop​​ædkirurgisk Afdeling har stor uddannelsesmæssig tyngde med

 • 9. semester-studerende
 • KBU læger
 • Introduktionslæger
 • Specialeuddannelser 

Afdelingen har i alt 43 klassificerede uddannelsesstillinger, og er således den afdeling i Danmark med flest klassificerede stillinger. Der er 15 stillinger til KBU, 28 stillinger til uddannelsen inden for ortopædkirurgi og 5 stillinger inden for uddannelsen af speciallæger i almen medicin.

Uddannelsen foregår primært som arbejdsbaseret, og vi bestræber os på at uddanne bedst muligt bl.a. med morgenundervisning, temadage, frihed til kurser, opdaterede uddannelsesprogrammer samt deltagelse i uddannelsesudvalg og arbejdsgrupper. En meget høj del af læger, der gennemfører et introduktionsforløb på ortopædkirurgisk afdeling opnår senere ansættelse i et hoveduddannelsesforløb.

Afdelingen søger aktivt at hverve egnede læger til de mange forskningsprojekter, både kortere projekter og ph.d.-forløb.

Kontakt

For studerende
Professor Anders Troelsen
Mail: Anders.Troelsen@regionh.dk
Telefon: 38621094

For postgraduat uddannelse
Kim Holck, Overlæge    
Telefon: 38 62 60 78


Sygeplejerske

Sygeplejen i Ortopædkirurgisk Afdeling er særlig, fordi mange af patienternes sygdomsforløb er relativt komplekse. Det betyder, at der er rig mulighed for at opnå målene inden for både grundlæggende (modul 4) og kompleks sygepleje (modul 11) samt ledelse og organisering (modul 12).

Uanset hvilket modul du er på, tilrettelægger vi forløbet ud fra de enkelte krav til de forskellige moduler.
 
Det er obligatorisk for alle studerende at arbejde med port folio. 

Vores forventninger til dig

Vi forventer at du grundigt hat læst og medbringer modulbeskrivelsen (se højre spalte). 

På arbejdspladsen​

Som studerende indgår du i personalegruppen på lige vilkår med dine kollegaer. Det forventes derfor, at:
 • du møder til den aftalte tid
 • planlægger læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden
 • overholder de gældende regler om f.eks. mobiltelefoni m.m.
 • deltager i løsningen af opgaver
 • møder med et åbent sind og gåpåmod

Som studerende

Da læringsmetoder er forskellige, forventer vi, at du tager ansvar for din uddannelse ved f.eks. at:

 • give besked, hvis du lærer på en særlig måde
 • fortælle, hvad er svært
 • stille spørgsmål til praksis
 • opsøge vejledning hos den daglige afsnitsvejleder og hos de kliniske vejleder (f.eks. til åben vejledning) 

Kontakt

​​
​​

Social- og sundhedsassistentelev

Som elev bliver du tilknyttet en daglig vejleder på afdelingen, som du har din daglige kontakt med. 
Her kan du læse mere om Ortopædkirurgisk Afdeling som praktiksted​​.

​Undervisning hver torsdag

Hver torsdag er der obligatorisk undervis​​​ning, som vi kalder Drivhus. Formålet med Drivhus er at lade jeres viden vokse og koble jeres viden til praksis i afdelingen. Her underviser de kliniske vejledere i:

 • personlig pleje
 • ernæring
 • kredsløb og respiration
 • mobilisering
 • udskillelser

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du:

 • deltager aktivt i undervisningen og i afdelingen
 • læser de udleverede tekster til hver gang
 • afleverer opgaver og holder oplæg
 • reflekterer over din patientpleje
 • skriver logbog
 • ​tager ansvar for dit uddannelsesforløb

Sygdom

Sådan melder du dig syg:

 1. ​ring til afdelingen før mødetid og meld dig syg
 2. ring eller skriv til de kliniske vejledere inden kl. 12 og meld dig syg.​
 3. dagen før du møder på arbejde igen, ringer man inden kl. 14 og melder sig rask til både afdelingen og de kliniske vejledere
​​Overholdes ovenstående procedure ikke, melder vi det som udeblivelse til din arbejdsgiver. ​

Prøvetidsvurderinger

Som praktiksted varetager vi din arbejdsgivers (Københavns Kommune eller Region H) forpligtelser. Det betyder, at vi godkender din prøvetidsvurdering og indkalder til sygesamtale efter 2. sygeperiode. Vi indkalder også til elevsamtaler, hvis der opstår problemer på afdelingen, som der skal handles på eller lægges en plan for. Dvs. du kan bede om en samtale med de kliniske vejledere og din praktikvejleder, hvis du oplever problemer i din praktik.

KontaktLægesekretær

Om Ortopædkirurgisk Afdeling

Vi er en afdeling, som er rigtig glade for at have lægesekretærelever, og vi ønsker, at de lærer så meget som muligt i deres 8 måneder i praktik.

Som elev får man vejledning fra en elevansvarlig lægesekretær og får et godt indblik i de arbejdsopgaver en lægesekretær udfører.

Vi har tre akutte sengeafsnit og et elektivt sengeafsnit - man arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker og man er med til at modtage patienter og pårørende.

Teamsamarbejde

Som lægesekretærelev i Ortopædkirurgisk Ambulatorium bliver man en del af et team, som dagligt har et tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, gipseteknikere/portører og man har samtidig telefonkontakt med afdelingens patienter. ​

Opgaver

Man kommer i sin elevperiode til at udføre klinisk administrativt arbejde i SP på patienter i de forskellige sektioner, som afdelingen er opdelt i: Hånd-, fod-, alloplasstik-, traume- og børnesektion.

Som lægesekretærelev har man også mulighed for at følge de forskellige læger i deres ambulatorium, inkl. operationer (hvis man har lyst).

Som lægesekretærelev vil man også i en kortere periode blive oplært som frontpersonale og være med til at modtage vore ambulante patienter.

Som lægesekretærelev på vore sengeafsnit er man tæt på patienterne og lærer, hvad det vil sige at arbejde på en akutafdeling.

Lægesekretæreleven får egne opgaver og kan ligeledes komme med på stuegang, det er muligt at gå med i en aftenvagt, hvis man har lyst.

Man har også mulighed for at overvære større operationer på Den Centrale Operationsgang.

Vi har tiden og pladsen til at gøre dette i et tempo som er tilpasset den enkelte elev, og vi glæder os til at modtage nye elever hver gang .

Uddannelsesansvarlig

Ledende lægesekretær
Pia Frydshou
Telefon:. 38 62 23 76


Redderelev og radiografstuderende
​​Redderelev har 20 arbejdsdage i afdelingen (dvs. 4 uger).
Radiografstuderende har 10 arbejdsdage  i afdelingen (dvs. 2 uger).

H​vad kan man forvente?

I afdelingen får man indblik i, hvad der sker med og for patienterne, efter patienten ankommer til hospitalet. Patienterne kommer patienterne ofte  akut  f.eks. med ambulance. 
Praktikken giver ligeledes et indblik i, hvad sygepleje er, og hvordan man behandler komplekse patienter. 

Vi forventer af jer:
Som studerende indgår du i personalegruppen på lige vilkår med dine kollegaer. Det forventes derfor, at:
 • du møder til den aftalte tid
 • planlægger læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden
 • overholder de gældende regler om f.eks.​ mobiltelefoni m.m.
 • deltager i løsningen af opgaver
 • ​møder med et åbent sind og gåpåmod​

Sygdom

Sådan melder du dig syg:

 1. ring til afdelingen før mødetid og meld dig syg
 2. ring eller skriv til de kliniske vejledere inden kl. 12 og meld dig syg.
 3. dagen før du møder på arbejde igen, skal du ringe inden kl. 14 og melder sig rask til både afdelingen og de kliniske vejledere​

​Kontakt

Til toppen​​​​

Redaktør